Recessie

13 september 2012

Na drie kwartalen waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) is gedaald, verkeert de Nederlandse economie begin 2012 in een recessie. De bouwproductie daalt al sinds het tweede kwartaal van 2011 – na een korte opleving volgend op een periode van productiedaling. Nu de daling van de bouwproductie in het eerste kwartaal van 2012 doorzet blijft het beeld negatief. De bouwbedrijven ondervinden de gevolgen van de slechte conjunctuur zoals blijkt uit het feit dat het aantal failliete bouwbedrijven dat in de eerste helft van 2012 tot nog toe een hoogtepunt bereikte.