Prinsjesdag: miljarden naar de woningbouw

19 september 2019 – Het kabinet Rutte III gaat de woningmarkt stimuleren met miljarden voor nieuwbouw vooral in de grote steden. Daarnaast krijgen woningcorporaties een korting van 100 miljoen euro op de verhuurdersheffing mits ze gaan bouwen in gebieden met de grootste woningnood.

Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitplaatsing van bedrijven, het bekostigen van de ontsluiting van een nieuwe wijk op de infrastructuur en de kosten voor het opvangen van de potentiƫle gevolgen van de stikstofuitspraak voor de woningbouw. De 1 miljard euro zal over vier jaar (2020-2023) verdeeld worden. Ook heeft het Rijk belooft de komende jaren rijksgronden te gaan inzetten voor woningbouw.

Maatregelen om de woningmarkt robuuster te maken in de toekomst wil Rutte III de komende jaren ook nemen en gaat het kijken naar de investeringscapaciteit van corporaties in relatie tot hun maatschappelijke opgave.

Om starters sneller toegang te geven tot sociale huurwoningen, vergroot het kabinet de mogelijkheid om scheefwoners te belasten. Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging van 50 tot 100 euro geven.