Personeelsnood in de bouw lijkt te verminderen

11 januari 2019 In 2019 wordt verwacht dat het aantal vacatures in de bouw zal blijven stijgen. De personeelsnood lijkt wel iets te verminderen. Dit blijkt uit cijfer van het CBS. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat het aantal vacatures zullen stijgen dan ondernemers die een daling verwachten.
De personeelstekorten in de bouw werden begin 2018 het sterkst gevoeld. Het aantal vacatures in de bouw stijgt nog steeds, maar met steeds kleinere aantallen.