Overgroot deel van ZZP-ers werkt nauwelijks met modelovereenkomst

16 September 2016. Zo’n 90 procent van de opdrachtgevers en 87 procent van de zzp’ers gebruikt geen of nauwelijks modelovereenkomsten. Onder intermediairs ligt het percentage op 37 procent. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder bijna dertienhonderd zzp’ers, opdrachtgevers en intermediairs.

De modelovereenkomsten vloeien voort uit de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Met de invoering van de wet in mei is de oude Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector.

Daarin zijn de voorwaarden voor de werkrelatie omschreven. De regels zijn bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

Zzp’ers die de modelovereenkomst links laten liggen, zeggen dat een dergelijke overeenkomst niet nodig is of dat hun opdrachtgever daar niet naar vraagt.

Acht op de tien zelfstandige ondernemers verwacht geen knelpunten met het werken volgens de nieuwe wet. Zo’n 20 procent ervaart wel problemen en dan met name vanwege onduidelijkheid over de nieuwe regels. Ook ervaart een deel van de zelfstandige ondernemers (16 procent) dat opdrachtgevers nu minder zzp’ers inhuren.

Opdrachtgevers die nog geen modelovereenkomsten gebruiken, zeggen dat zij niet precies weten welke modellen op hen van toepassing zijn. Ook vinden veel opdrachtgevers de overeenkomsten niet nodig, omdat de door hen ingehuurde zzp’ers losse opdrachten uitvoeren.

Verder voorzien de meeste opdrachtgevers (73 procent) geen problemen met de nieuwe werkwijze. De rest maakt zich wel zorgen over een grotere aansprakelijkheid en onduidelijkheid.

Verder zegt zo’n 14 procent van de opdrachtgevers minder zzp’ers in te huren. Een op de tien denkt zelfs helemaal te gaan stoppen met de inhuur en meer gebruik te gaan maken van bijvoorbeeld payrolling, detachering en nulurencontracten. Vanaf mei volgend jaar gaan nieuwe modelovereenkomsten in.