Orderportefeuille B & U loopt verder op

12 april 2017. In februari 2017 is de werkvoorraad in de bouw met twee tiende maand gestegen naar 8,5 maanden. Hiermee nadert de voorraad weer het topniveau van afgelopen december. De toename is volledig toe te rekenen aan een stijging in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille met vier tiende maand toenam tot 9,5 maanden. De orderportefeuille in de woningbouw steeg met vier tiende maand tot 9,8 maanden. De werkvoorraad in de utiliteitsbouw nam met drie tiende maand toe tot 9,1 maanden.
De grond-, water- en wegenbouw kende daarentegen een daling van de werkvoorraad.
De voorraad daalde met drie tiende maand naar 5,7 maanden. De orderportefeuille in
de wegenbouw nam met een halve maand af tot 5,1 maanden. De afname in de gronden
waterbouw was met twee tiende maand beperkter. De werkvoorraad voor deze
sector kwam uit op tot 6,3 maanden.