Onderzoek ontwikkelingen arbeidsmarkt

2 november 2012

In september hebben wij een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Een groot aantal professionals en opdrachtgevers heeft aan dit onderzoek deelgenomen. De uitkomsten hebben we verwerkt in een rapport.

Enkele opvallende conclusies zijn:

  • Zowel professionals als opdrachtgevers verwachten een structureel tekort aan uitvoerend personeel
  • Opdrachtgevers besteden veel aandacht aan boeien en binden van hun medewerkers om de uitstroom beperkt te houden.
  • Professionals zien het belang van flexibilisering van de arbeidsmarkt meer in dan opdrachtgevers.
  • Professionals zien eerder een herstel in de branche optreden dan opdrachtgevers

Het rapport geeft ook antwoord op de vraag wat de belangrijkste overwegingen zijn bij het kiezen van een andere baan. Of wie de beste papieren hebben met het oog op de toekomst.

Bent u benieuwd naar de antwoorden op deze en vele andere vragen? Een exemplaar van het rapport kunt u opvragen bij Caroline Wassenaar, 010-4363731.