Nieuwe crisis in zicht??

Voor de bouw dreigt er een nieuwe crisis als de problemen rond stikstof niet snel worden opgelost. De bouw zou de komende vijf jaar minimaal 14 miljard euro aan omzet gaan mislopen volgens de ABNAMRO. Voor de infrabouw is dat tot 2024 zo’n 9 miljard euro en voor de woningbouw ruim 5 miljard.
De orderboeken zullen een stuk minder snel gevuld raken want opdrachtgevers moeten eerst gaan aantonen dat een bouwproject geen gevolgen heeft voor de uitstoot van stikstof. De bouwsector dringt daarom aan op een noodwet en het kabinet heeft een speciale commissie in het leven geroepen om het probleem snel aan te pakken. Maar echt simpel is dit niet want het gaat om Europese wetgeving die Nederland niet goed heeft toegepast.