Meer nieuwe woningen in 2015

2 juli 2013

Na zeven jaar van daling, zal de de productie van nieuwbouw-woningen in 2015 weer gaan toenemen. Dat voorspelt BouwKennis.

Naar verwachting worden er dat jaar 45.000 woningen opgeleverd. BouwKennis gaat ervan uit dat de economische situatie volgend jaar zal verbeteren, waardoor er meer vergunningen voor nieuwbouw zullen worden aangevraagd.

Doordat er tussen vergunningverlening en oplevering een bouwtijd zit van ongeveer 1 tot 2 jaar, verwacht de organisatie de stijging in het aantal opgeleverde woningen pas een jaar later.

¬†Voor volgend jaar rekent het onderzoeksbureau nog op een dieptepunt van 38.000 nieuwbouwwoningen. Dit jaar worden er naar verwachting 40.000 nieuwbouwwoningen opgetrokken. Dat is een daling van zo’n 16,5 procent ten opzichte van de 48.000 nieuwe huizen vorig jaar.

Een half jaar geleden ging BouwKennis er nog van uit dat er dit jaar 42.000 woningen zouden worden gebouwd, gevolgd door een kleine daling in 2014 naar 41.000 stuks. Dat die voorspellingen nu naar beneden zijn bijgesteld, komt vooral door de uitblijvende economische groei, de aanhoudend lage verkoop van nieuwe woningen en de stagnerende vergunningverlening dit jaar. En dat is goed nieuws maar we moeten wel geduld oefenen.