Mannen Werken Vaker Parttime

22 januari 2013

Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kiezen mannen er steeds vaker voor om in deeltijd te gaan werken. Ten opzichte van 2001 is het aantal mannen met een deeltijdbaan met 5 procent gestegen naar 17 procent.

Vooral het aandeel jonge werkende mannen met een deeltijdbaan is gegroeid. Op dit moment maken 4 miljoen mannen deel uit van de beroepsbevolking. Het gros, 83 procent, heeft nog altijd een voltijdbaan.

Of dit ook voor de bouw geldt laat het CBS niet weten. Wat we wel weten is dat de huidige bouwcrisis de instroom van jongeren naar bouwkundige opleidingen niet bevordert. Terwijl de uitstroom door vergrijzing de komende jaren alleen maar groter zal worden.

Niet alleen een enorm verlies aan kennis en ervaring maar het zal ook leiden tot voorspelbare fricties tussen vraag en aanbod in de komende jaren.