Lichte stijging in werkvoorraad bouw

22 maart 2018 Uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2018, waar ongeveer 275 hoofdaannemingsbedrijven hun medewerking aan verleenden, is gebleken dat de werkvoorraad in de bouw in januari opnieuw is toegenomen tot 9,4 maanden totaal. Zowel in de burgerlijke- en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw is er sprake van een lichte stijging.
Drie op de 10 bedrijven zagen hun productie stijgen, terwijl het maar bij één op de twintig daalde. Een derde van de bedrijven verwacht dat ze in de komende drie maanden meer personeel gaan aannemen. Daarnaast verwacht iets meer dan de helft van de bedrijven dat hun prijzen gaan stijgen in de komende drie maanden.