SNA Keurmerk

Centerpoint heeft het SNA keurmerk. Dit keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor bedrijven uit te sluiten. Op basis van de huidige wetgeving kunnen bedrijven het risico lopen dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die door Centerpoint niet zijn voldaan.

VCU en NEN 4400

Bedrijven die het SNA-keurmerk mogen voeren zijn VCU en NEN 4400 gecertificeerd en worden periodiek gecontroleerd. Voor Centerpoint betekent dit onder andere dat zij periodiek wordt beoordeeld op:

  • De tijdige aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Het al dan niet handelen in strijd met de Wet Minimum loon en Minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontroles en controles t.a.v. het gerechtigd zijn om te werken in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
  • De procedures die Centerpoint volgt staan nauwgezet beschreven in het Kwaliteitshandboek en moeten altijd gericht zijn op de Veiligheid en Gezondheid van de eigen en de gedetacheerde medewerkers.

KIWA

Om te kunnen beoordelen of Centerpoint constant aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, vindt er twee- tot viermaal per jaar een inspectie plaats door een geaccrediteerde inspectie-instelling. Voor Centerpoint is dat de KIWA. Die inspecties moeten leiden tot voortzetting van de VCU en de NEN 4400 certificaten en de verlenging van de registratie in het SNA Register.

0 replies on “Kwaliteit”