Infra bedrijven doen het minder goed

In de infrasector krompen de omzetten in 2015 met gemiddeld 2,5 procent. Vooral in het vierde kwartaal was de omzetdaling (9,4 procent) fors. Alleen de middenbedrijven in de infra-sector (10 tot 100 werkzame personen) zagen de omzet vorig jaar toenemen. Kleine bedrijven zagen hun omzet met 1,6 procent teruglopen Grote bedrijven in de gww (100 of meer werkzame personen) moesten zelfs 5 procent omzet inleveren. Positief is dat het omzetniveau van de totale GWW in 2015 nog wel iets boven het niveau van voor de crisis lag.