ID kaart voor bouwsector in Frankrijk

5 april 2017. Om illegale arbeid te bestrijden, heeft Frankrijk een identificatiekaart voor alle gedetacheerde werknemers in de bouw verplicht gemaakt. Deze verplichting geldt voor buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar Frankrijk detacheren. De kaart is geldig tot het einde van de detacheringovereenkomst voor gedetacheerde werknemers.

De Franse identificatiekaart vertoont qua doelstelling veel overeenkomsten met de in ontwikkeling zijnde Bouwplaats-ID in Nederland. Ook hier is immers het doel om illegale arbeid en schijnconstructies te bestrijden. Het verschil is dat onze Bouwplaats-ID een cao-afspraak is en de Franse BTP-kaart een initiatief is van de overheid.

Voor wat betreft de stand van zaken rondom de Bouwplaats-ID kan gemeld worden dat het bestuur van de stichting Bouwplaats-ID, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van een Bouwplaats-IDsysteem, de eerste stappen heeft gezet. Binnen enkele weken zal vol gas worden gegeven om tot een introductie van de Bouwplaats-ID te komen.