Herstel woningmarkt gaat aan jongeren voorbij

Jongeren profiteren vooralsnog nauwelijks van het herstel van de woningmarkt volgens het Economisch Bureau van de ING. Jongeren willen nog wel een huis kopen, maar vallen door de strengere financieringsregels buiten de boot.

Volgens het ING kopen mensen van alle leeftijden sinds 2013 vaker een woning behalve jongeren tot 25 jaar. Vorig jaar kochten zij 20.000 woningen, evenveel als in 2014 en slechts 3000 meer dan in het ‘rampjaar’ 2013. De afgelopen twee jaar daarentegen verdubbelde het aantal koopwoningen gekocht door 55-plussers bijna van 14.000 naar 26.000.

De redenen dat jongeren achterblijven zijn onder meer de hogere eisen met betrekking tot de eigen inbreng, de verscherpte inkomenseisen en het feit dat jongeren minder vaak een vaste baan hebben door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook speelt mee dat voor doorstromers gunstigere fiscale regels gelden dan voor starters die de volledige hypotheek moeten aflossen om rente te mogen aftrekken van de belasting. Van de jongeren geeft 5 procent aan te verwachten binnen vijf jaar naar een koopwoning te verhuizen. Dat toont volgens de onderzoekers aan dat ze nog wel de ambitie hebben te kopen. Of dat ook lukt is de vraag. Vorig jaar verhuisde slechts 1,5 procent van de 15- tot 25-jarigen naar een koopwoning.