Groei Nederlandse economie 1,8% per jaar tot 2021

30-3-2016
De Nederlandse economie groeit gemiddeld met 1,8 procent per jaar in de periode 2018-2021. De koopkracht van huishoudens verbetert echter niet in die periode volgens het CPB. De werkloosheid neemt geleidelijk af naar 5,5 procent in 2021 en komt dit jaar nog uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking.

Het begrotingstekort, dat neerkomt op 1,2 procent in 2017, slaat om in een overschot van 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2021. De inflatie komt dan naar verwachting uit op 1,6 procent.

Huishoudens profiteren niet van het aanhoudende herstel van de economie. Werkenden zien hun koopkracht wel licht toenemen dankzij een contractloonstijging van 0,3 procent. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden gaan er 0,2 procent op achteruit omdat de aanvullende pensioenen maar beperkt geïndexeerd worden. Na 2021 verwacht het CPB een verdere toename van de inkomensongelijkheid.