Gemeente kan worden vervolgd na slecht wegonderhoud

28 februari 2018 Gemeenten kunnen worden vervolgd als zij wegen niet goed onderhouden en als gevolg daarvan een strafbaar feit gebeurt. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak waarbij de gemeente Stichtse Vecht werd veroordeeld wegens dood door schuld na een ongeval in 2009, waarbij twee mensen om het leven kwamen. De hoogste rechter stelt dat vervolging wel mogelijk is voor het nalaten van wegenonderhoud, omdat dit onderhoud ook door anderen dan gemeentefunctionarissen kan worden gedaan. Voor het achterwege laten van verkeersmaatregelen, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden, kan de gemeente niet worden vervolgd.