Geen boete bij inhuren van zzp’ers

13 februari 2018 Met de Wet DBA is geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. Deze wet leverde veel onrust onder ZZP’ers en opdrachtgevers op. Het kabinet zet in op een nieuwe wet die per 1 januari 2020 in werking zal treden. Totdat deze wet in gaat zullen er geen boetes of naheffingen komen. De belastingdienst zal bedrijven en zzp’ers die bewust aan de schijnzelfstandigheid meewerken wel beboeten. Dit zal zelfs verruimd worden vanaf 1 juli 2018.