Fors minder bouwvergunningen afgegeven

14 September 2016. Recente cijfers van het CBS geven aan, dat er in in de eerste helft van dit jaar ruim 21000 vergunningen zijn verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat zijn er 9700 (ruim 30 procent) minder dan in het eerste halfjaar van 2015. De terugval doet zich in gelijke mate voor in zowel de koop- als de huursector. Niet alleen woningcorporaties vroegen minder vergunningen (-44 procent) aan, ook de bouwers voor markt (-42 procent) lieten het afweten. De overige particuliere opdrachtgevers vormden een positieve uitzondering. Gemeenten verleenden aan deze opdrachtgeverscategorie bijna 2000 vergunningen meer dan een jaar geleden. Een groei van maar liefst 60 procent. Alleen in de provincie Limburg vielen positieve groeicijfers te noteren.

De vergunningverlening ligt in het eerste halfjaar nog iets onder het niveau van de tweede helft van 2015. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) vewacht, dat de vergunningverlening in de loop van dit jaar onder druk van de sterke huishoudensgroei verder zal aantrekken. De recente cijfers voor de maand juni zijn wat dat betreft hoopvol. In juni is er volgens het CBS voor ruim 4.600 nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend. Het aantal verleende vergunningen ligt hiermee op het hoogste niveau van dit jaar, de vergunningverlening in de voorgaande maanden kwam niet uit boven de 4000.