Fors herstel van vergunningen voor nieuwbouw van woningen

4 December 2014

Tot en met september van dit jaar is er voor  de bouw van 25.750 woningen een vergunning verleend volgens het CBS.  Het herstel van de woningmarkt neemt steeds vastere vormen aan. Dit geldt zeker niet alleen voor de markt van bestaande woningen. Tot en met oktober zijn al 116,5 duizend woningen verkocht. Bijna 40 procent meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn de prijzen van bestaande koopwoningen al meer dan een half jaar hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Ook worden er weer meer nieuwbouwwoningen verkocht. Ruim 18 duizend in de eerste tien maanden van dit jaar ofwel 50 procent meer dan vorig jaar.

De ontwikkeling van het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is eveneens positief. In de eerste drie kwartalen van 2014 zijn iets meer dan 25.750 vergunningen verleend ofwel 7.800 (43 procent) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de versnelling van het groeitempo valt daarbij op. Bedroeg het groeitempo in het eerste halfjaar nog 27 procent (plus 3.300 gegunde woningen), een kwartaal later staat de meter dus al 4.500 woningen hoger.

De groei wordt nog steeds gedomineerd door de bouwers voor de markt. Vooral in de koopsector zijn deze opdrachtgevers de bovenliggende partij. Zij ontvingen in de eerste negen maanden een bouwvergunning voor bijna 17,7 duizend woningen. Dat waren er 7.600 (75 procent) meer dan een jaar geleden in dezelfde periode. Daarmee is deze opdrachtgeverscategorie goed voor ruim tweederde van het aantal vergunningen. In de koopsector zelfs voor driekwart.

Zoals kon worden verwacht zijn de woningbouwcorporaties minder actief dan verleden jaar. Er werden tot en met september bijna 4.600 vergunningen verstrekt. Bijna 1.000 voor koopwoningen en 3.600 voor huurwoningen. Een jaar geleden stond de teller op ruim 5.000 vergunningen. Een terugval dus van bijna 10 procent. Aan particuliere opdrachtgevers is voor de bouw van 3.500 nieuwbouwwoningen (+24 procent) een vergunning verstrekt. Het gaat hier voornamelijk – meer dan 90 procent – om woningen in de koopsector.

Van oudsher worden in de provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant de meeste woningen gebouwd. Dit zien we dit jaar ook weer terug in het aantal verleende bouwvergunningen. De gemeenten in deze vier provincies verstrekten tot en met september bijna 17,4 duizend vergunningen ofwel ruim tweederde van het totaal. Samen namen zij ook een kleine 70 procent van de groei van 7.800 vergunningen voor hun rekening. Toch waren er ook duidelijke verschillen in groeitempo. Noord-Holland zag het aantal vergunningen met 81 procent toenemen, Zuid-Holland met 56 procent. Gelderland (30 procent) en Noord-Brabant (22 procent) konden dit stevige groetempo niet bijbenen. De forse groei in de provincie Groningen (122 procent) mag in dit kader zeker niet onvermeld blijven, hoewel het hier om aanzienlijk lagere (bijna +600) aantallen gaat. Bijna driekwart van deze Groningse groei is gerealisseerd in de huursector. Alleen in Limburg liep het aantal verleende vergunningen in de eerste drie kwartalen licht terug.

De stijgende woningverkopen betekenen meer beweging op de woningmarkt. Ook de forse groei van de verleende bouwvergunningen duidt op verbeterde perspectieven voor de woningbouw. Ondernemers in de bouwnijverheid zien de signalen die op verbetering wijzen kennelijk ook, zo blijkt uit de recente Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Hoewel nog negatief, is het ondernemersvertrouwen veel beter dan in voorgaande jaren. En dit is weer eens echt goed nieuws!!

Bron: Bouwendnederland.nl