Duidelijkheid voor ZZP-ers

11 oktober 2017 Het nieuwe kabinet gooit de wet DBA de prullenbak in want die is, volgens de onderhandelaars over het regeerakkoord geflopt. “De wet DBA heeft geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt”, is te lezen in het regeerakkoord.

Toch wil het nieuwe kabinet er alles aan doen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een schijnzelfstandige werkt op papier als ondernemer maar is in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst.

Er komt een nieuwe wet, waar zelfstandigen in drie groepen worden gedeeld:

Voor zzp’ers aan de onderkant van de markt die voor een langere periode (minimaal drie maanden) tegen een laag tarief (tussen de 15 en 18 euro per uur), geldt dat ze worden gezien als werknemers. Dat geldt ook voor zzp’ers die hetzelfde werk doen als reguliere werknemers tegen datzelfde lage tarief.

Alle andere zzp’ers moeten straks online en opdrachtgeversverklaring invullen. Met het beantwoorden van vragen moet duidelijk worden wat de werkzaamheden zijn en hoe de gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ligt.

Zzp’ers aan de bovenkant van de markt, die een uurtarief hanteren van minimaal 75 euro per uur en niet-regulier werk verrichten of korter dan een jaar aan de slag zijn bij een opdrachtgever, hoeven zich nergens zorgen om te maken. Zij zijn automatisch gevrijwaard van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

De controle zal het eerste jaar mild zijn, zodat zzp’ers en bedrijven tijd krijgen om aan het nieuwe systeem te wennen. Zo worden er geen boetes uitgedeeld bij een eerste controle.

Het kabinet wil bovendien dat meer zelfstandigen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Om een breder verzekeringsaanbod te krijgen, wil het kabinet met verzekeraars om tafel.