Disclaimer

Website

Centerpoint besteedt voortdurend de grootste zorg aan haar website. Ondanks die zorg kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet juist of onvolledig is. Centerpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuist of onvolledige informatie op deze website. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van onze website kunt u kenbaar maken via een email naar directie@centerpointadvies.nl.

Email

De informatie die u via e-mail berichten van Centerpoint bereikt is altijd vertrouwelijk en altijd uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is dan ook niet toegestaan. Wanneer u een e-mail bericht van Centerpoint per abuis ontvangt, vragen wij u direct contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Centerpoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

Centerpoint steunt War Child