Disclaimer

Centerpoint besteedt de grootste zorg aan haar website. Ondanks die zorg kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd niet juist of onvolledig is. Centerpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van onze website kunnen kenbaar gemaakt worden via een e-mail naar directie@centerpointadvies.nl.

De informatie die je via e-mail berichten van Centerpoint bereikt is altijd vertrouwelijk en altijd uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is dan ook niet toegestaan. Wanneer je een e-mail bericht van Centerpoint per abuis ontvangt, vragen wij je direct contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Centerpoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

0 replies on “Disclaimer”