Den Haag en de Pfas

18 januari 2020 Ondanks de verruiming van de PFAS-norm door de overheid blijven er problemen in de bouw en infrasector. ‘Den Haag’ ziet de ernst van het PFAS- en stikstofdossier nog steeds niet in en de Haagse werkelijkheid staat ver af van de praktijk.

Volgens een enquete van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt onder andere dat een derde van de bouwprojecten nog steeds stil ligt. In maart 2019 stelde het RIVM de risicogrenzen van PFAS vast. Daarop besloot het kabinet de officiële norm vast te stellen op 0,1 microgram PFAS per kilo bouwgrond om verdere milieuvervuiling en gezondheidsproblemen door schadelijke stoffen te voorkomen. Bij een meting van meer dan 0,1 microgram mocht er geen grond worden verplaatst en kwamen bouwprojecten feitelijk stil te liggen. Omdat deze norm door de bouw als te rigoureus en onpraktisch werd gezien, werd de norm in december opgerekt tot 0,8 microgram per kilo. Toch blijft de nieuwe en ruimere norm nog steeds problemen geven.