De Werkloosheid is weer verder toegenomen

17 januari 2013

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19.000 en kwam uit op 571.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal WW-uitkeringen is gestegen met 18.000, het totaal bedraagt nu 340.000.

Vooral het aantal WW uitkeringen in de bouw is fors gestegen in 2012. In een jaar tijd is dit aantal met meer dan 70% (!) gestegen.

Inmiddels hebben we in Nederland nu al anderhalf jaar te maken met een stijgende lijn in de werkloosheid. In december is de werkloosheid verder gestegen tot 7,2 procent. Een maand eerder was nog 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is sinds juni 2011 vrijwel voortdurend opgelopen. Toen bedroeg de werkloosheid nog 5,0 procent. In de jaren daarvoor was de werkloosheid licht dalend tot stabiel.

In 2012 zijn er gemiddeld tienduizend werklozen per maand bij gekomen. Er werden iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De werkloosheid nam het sterkst toe onder 45-plussers, in 2012 met gemiddeld vierduizend per maand. Bij zowel jongeren als 25-tot 45-jarigen waren dit er gemiddeld drieduizend per maand.