De VAR

7 februari 2013

We hebben het al vaker gesignaleerd. Het UWV die werklozen de mogelijkheid biedt om als ZZp-er aan de slag te gaan met behoud van uitkering. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar daar is wel een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor nodig. En dat moet dan wel een VAR WUO (winst uit onderneming) zijn.

En om in aanmerking te komen voor zo’n VAR moet je wel aangeven dat je alles in het werk gaat stellen om voor meerdere opdrachtgevers aan de slag te gaan. Want als je dat aangeeft heb je immers de meeste kans op die VAR WUO.

Maar wat als die VAR een verkeerde blijkt te zijn? Omdat je bijvoorbeeld als ZZp-er voor je vroegere werkgever blijft werken en je er dus eigenlijk helemaal niet naar streeft om voor meerdere opdrachtgevers aan de slag te gaan.

Dan loop je de kans dat de belastingdienst lastige vragen gaat stellen. Het aanvraagformulier is per slot van rekening niet goed ingevuld en de kans op naheffingen en boetes is groot.

Bezint eer ge begint………….