Bouwvolume te laag; daling volgt

9 november 2018 De beloftes van gemeenten om fors te gaan bouwen blijken vooralsnog loos te zijn.
Dit jaar zal de productie iets hoger uitvallen, waarna de bouw de jaren erna juist zal gaan dalen.
Dat is de verwachting van het Expertisecentrum Woningwaarde. Er is berekend dat in 2018 er ongeveer 65.000 nieuwe woningen komen, tegenover de ruim 61.000 woningen uit 2017.
Om het huidige tekort van huizen niet verder te laten oplopen moeten er minimaal 75.000 nieuwe woningen per jaar bijkomen.