Bouwvergunningen in 2015 gestegen

Recente cijfers van het CBS geven aan, dat er in 2015 voor 53,5 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning is verleend. De toename deed zich voor in zowel de koop- als de huursector en bij alle opdrachtgeverscategorieën. Alleen in de provincie Groningen liep het aantal vergunningen terug.

De meeste vergunningen werden in de provincies Noord- en Zuid-Holland afgegeven.
Woningcorporaties vroegen t.o.v. 2014 minder vergunningen voor huurwoningen (bijna 300) aan en meer voor koopwoningen (ruim 400). De andere marktpartijen vroegen aanzienlijk meer vergunningen voor huurwoningen aan (ruim 3.100).

Ondanks deze stijgingen blijft het aantal bouwvergunningen (historisch gezien) laag. Om aan de toenemende woningvraag te kunnen voldoen, zouden volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) rond de 75 duizend woningen per jaar gerealiseerd moeten worden. De meest recente raming van het EIB (januari) gaat voor 2016 uit van 80 duizend te verlenen bouwvergunningen.