Bouwproductie in 2013

17 december 2012

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht voor 2012 en 2013 een verdere terugval in de bouwproductie.  De maatregelen uit het regeerakkoord en het eerder gesloten lente-akkoord hebben geen positief effect op de productie. Uit de berekeningen blijkt dat het EIB pas een herstel voorziet vanaf 2014.

Het EIB geeft aan dat de bouwproductie in 2012 met 7% zal krimpen, waarna voor 2013 een krimp wordt voorzien met 3%. Vanaf 2014 zal de productie weer herstellen met een respectievelijk een groei van 1% in 2014 en 4% in 2015. De woningbouw wordt in 2012 en 2013 het hardst geraakt met in beide jaren een daling van 8,5%.

In 2014 en 2015 samen zal de woningbouw echter weer met 9,5% verwacht het EIB. Daarbij gaat het EIB er overigens vanuit dat er in 2013 weer meer vergunningen verleend gaan worden.

Vanzelfsprekend zal de daling van de bouwproductie zijn weerslag hebben op de werkgelegenheid in de bouw. Het EIB voorziet een daling van de werkgelegenheid in 2013 en 2014 met 20.000 arbeidsjaren tot ongeveer 425.000 arbeidsjaren, na de daling met 50.000 arbeidsjaren die zich in de afgelopen vier jaar al heeft voorgedaan. Naar verwachting zal het aantal arbeidsjaren vanaf 2015 weer licht herstellen tot 432.000.

We zullen dus nog even door de zure appel heen moeten blijven als er niets verandert in de plannen van het kabinet.