Bouw wordt weer populair

Bijna vier op de vijf Nederlanders kijkt neutraal tot positief aan tegen werken in de bouwsector. Slechts 5% is uitgesproken negatief. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2014. Ook het advies aan kinderen om te kiezen voor een opleiding in de bouwsector is iets positiever geworden. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 512 huishoudens.

Waar in 2014 nog 13% van de Nederlandse bevolking aangaf de bouw als werkgever uit de weg te gaan, is nu slechts 5% negatief over werken in de bouwsector. Dit heeft met name te maken met het feit dat de bouw aantrekt en het feit dat de bouw mooi vakwerk levert. Het zijn vooral de mensen van middelbare leeftijd (35 – 55 jaar) die positiever tegen werken in de bouwsector zijn gaan kijken. De jongeren (< 35 jaar) zijn met name minder negatief tegen de bouwsector aan gaan kijken.  Evenals in 2014, zegt één op de vijf ondervraagden dat zij hun kinderen zouden adviseren geen opleiding te kiezen in de bouwsector. Nederlanders die zelf werkzaam zijn in de bouw zouden hun kind eerder adviseren een opleiding in de bouwsector te kiezen, dan Nederlanders die zelf niet werkzaam zijn in de bouw (36% vs. 11%). Ruim 12% van de ondervraagden zou hun kind wel adviseren een opleiding te kiezen in de bouwsector.