Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud

5 December 2014

De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen. Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

De corporaties stonden het afgelopen jaar massaal op hun achterste benen toen het kabinet een verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro wilde invoeren. Dan zou er geen geld overblijven om te investeren. ”Gelukkig is dat er wel en het zou goed zijn als er nu geïnvesteerd wordt”, aldus Blok.

Het geld moet naar onderhoud en isolatie van woningen en zeker niet naar de commerciële activiteiten (zoals het verkopen van woningen) die corporaties ook ontplooien. Daar is vorig jaar fors geld (170 miljoen euro) op verloren, constateert Blok.

Het vermogen van woningcorporaties is gestegen door een stijging van de inkomsten uit verhuur en een verlaging van de kosten voor onderhoud en beheer zoals die zijn ingeboekt.

Dit is heel goed nieuws (ook voor de werkgelegenheid) als de corporaties echt gevolg gaan geven aan de oproep van Blok.