Aandeel jongeren in de bouw daalt dramatisch

11 oktober 2016 Het aantal jongeren dat werkt in de bouw is sinds 2008 dramatisch gedaald. Was in 2008 nog een vijfde van de medewerkers in loondienst jonger dan 27, zeven jaar later is dat nog maar 12 procent. Uit gegevens van het UWV blijkt dat het aandeel 50-plussers juist geen last van de crisis gehad. In 2015 was 33 procent van de medewerkers in de sector 50-plus, tegen 27 procent in 2008. Bijna de helft van de WW’ers afkomstig uit de bouwsector vindt binnen zes maanden weer een baan.

Het UWV verwacht dit jaar een groei van het aantal vacatures naar 41.000. Daarmee is de vraag naar bouwprofessionals niet zo groot als voor de economische crisis, maar wel twee keer zo groot als tijdens het dieptepunt van de crisis in 2012.