7 lichtpunten in de bouw

6 mei 2014

Economen van de ING-bank voorspellen dat de bouw sneller herstelt dan verwacht. In februari gingen ze er nog van uit dat de bouwsector in 2014 niet zou groeien. Volgens de nieuwste raming bedraagt de groei dit jaar 3,5 procent en volgend jaar 2,5 procent.

De groei vindt vooral plaats in de sectoren onderhoud en verbouw. Dat is onder meer het gevolg van de zachte winter. Ook de verlaging van de btw voor renovatiewerk helpt mee, zegt ING. De bouwproductie stijgt naar verwachting vier kwartalen op rij, iets dat sinds de hoogtijdagen van 2007/2008 niet meer is voorgekomen.

Het vertrouwen van aannemers steeg in maart naar het hoogste niveau in twee jaar. Dat betekent niet dat de moeilijke jaren voorbij zijn. Tevens is het aantal faillissementen gedaald. Alhoewel het economisch herstel in de bouw nu nog erg broos is, zijn er al een aantal indicatoren die wijzen op een positieve groei in de bouwsector.

Een zevental lichtpunten

1. Bouwvolume: In 2013 is de bouwproductie voor het eerst sinds 2008 weer gegroeid. Het is de herstel- en verbouwmarkt die in deze periode het groeipad in sloeg. Steeds vaker wordt er gekozen voor transformatie, renovatie of verduurzaming van bestaande gebouwen in plaats van nieuwbouw. Het ING Economisch bureau verwacht in 2014 een groei van 3,5% van de bouwproductie.

2. Woningbouw: Ondanks dat de bouwproductie toeneemt, is er nog geen groei in de productie van nieuwbouwwoningen. De nieuwbouwproductie van woningen zal pas in 2015 pas stabiliseren, waarbij in 2014 nog een daling wordt verwacht. De nieuwbouwproductie in bepaalde regio’s stijgt wel degelijk. Een goed voorbeeld is Utrecht. Van de realisatie van 3.465 woningen in 2010, naar 4.630 woningen in 2011. Uit de woningmarktmonitor van de provincie Utrecht blijkt dat er in 2012 zelfs 5.690 woningen zijn gerealiseerd.

3. In de Utiliteitsbouw is sprake van stabilisatie van de productieniveaus. Daarmee wordt 2014 voor de totale bouwproductie vooral een overgangsjaar. De utiliteitsbouw kan in 2014 al van de aantrekkende economie en stijgende bedrijfsinvesteringen profiteren. ABN AMRO verwacht dat dit herstel in 2015 zal doorzetten. Deze zal zich het eerst manifesteren in de renovatie van utiliteitsgebouwen, voordat de nieuwbouw een stijging zal laten zien. ABN AMRO verwacht met name groei in de bouw van opslagruimten en industriële gebouwen, wat past in de trend van online winkelen en de verwachte groei van de industrie. Voor maatschappelijk vastgoed blijft een constante vraag bestaan.

4. Werkgelegenheid: Dankzij het door het kabinet tijdelijk verlaagde btw-tarief van 21 naar 6 procent op renovatiewerk zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorziening sector bijna 20.000 banen behouden. Een derde van de bedrijven heeft door de maatregel geen mensen hoeven te ontslaan. Volgens het onderzoek bezorgde de maatregel de branche voor zeker 2,6 miljard euro aan extra omzet. Onder invloed van de btw-regeling zal er ook sneller verduurzaamd worden.

5. Installatiebranche: Omzetgroei van 1,5% voor de technische installatiebranche volgens Rabobank in het rapport Cijfers & Trends 2014. Kansen zijn er vooral in de groeimarkten energiemanagement, (zorg)domotica en veiligheid. Ook de toename van het aandeel installatietechniek in gebouwen en woningen, de steeds grotere complexiteit van installaties en de toenemende aandacht voor het energieverbruik versterken de positie van de installateur.

6. GWW-sector: Voor de periode 2015-2018 wordt een jaarlijkse verbetering verwacht van 2% t.o.v. het voorgaande jaar (voor zowel nieuwbouw als onderhoud). De aanhoudende mobiliteitsgroei vraagt om infrastructurele aanpassingen. Ook bestaat er grote belangstelling voor wateropvang, waterbeheer en waterkering (Ruimte voor de Rivier, Mainport Rotterdam, plannen Deltacommissie). De aanleg van windenergieparken op land en zee kan voor een goeie impuls zorgen, met name voor grootbedrijf en middelgroot MKB-bedrijf.

7. Architectuur opdrachten: Het aantal opdrachten is behoorlijk gedaald sinds 2007, maar sinds eind 2013 is er weer een significante stijging te zien in het aantal ontwerpopdrachten aangenomen door architecten. Men verwacht dat deze stijging zich de komende tijd doorzet. Architecten staan aan het begin van de bouwketen. De opdrachten die zij ontvangen zijn een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten. De grootste groei ligt momenteel bij de woningbouw. De bouwsom van de ontwerpopdrachten voor woningen steeg in het derde kwartaal van 2013 met bijna 50 procent. Bij de nieuwbouw van woningen bedroeg de stijging ruim 47 procent, de opdrachten voor renovatie van woningen namen met 63 procent toe.

Ook ontwerpopdrachten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen als kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra stonden in het derde kwartaal van 2013 duidelijk in de plus. De waarde van deze opdrachten steeg met bijna 37 procent. De bouwsom voor de renovatie van bedrijfsgebouwen daalde met 7 procent.

Stabilisatie gevolgd door groei
2014 wordt gezien als een overgangsjaar voor de bouwsector. De bouw zal in de periode 2015-2019 een groei kunnen realiseren van gemiddeld 4% per jaar, waarmee de groei duidelijk uitgaat boven de groei van de rest van het Nederlandse bedrijfsleven. De motor van de groei ligt bij de woningbouw, vertrouwen van de consument, renovatie en innovatie.

Dat is toch allemaal goed nieuws!!!

Met dank aan Bouwplannen (Alex Pardoen)