Disclaimer

Centerpoint besteedt de grootste zorg aan haar website. Ondanks die zorg kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie niet juist of onvolledig is. Centerpoint kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Noch voor directe danwel indirecte schade die daarvan het gevolg is. Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van onze website kan je mailen naar directie@centerpointadvies.nl.

De informatie die je via e-mail berichten van Centerpoint bereikt is altijd vertrouwelijk en altijd uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer je een e-mail bericht van Centerpoint per abuis ontvangt, vragen wij je direct contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Centerpoint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige danwel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor door haar daarbij overgebrachte virussen.

0 replies on “Disclaimer”