Privacy statement

Centerpoint is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de door haar gedetacheerde bouwprofessionals, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

U kunt onze website bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven worden. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht, de informatie die u heeft bekeken en het materiaal dat u opstuurt of download van onze website. Deze technische informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en om die te kunnen verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven of worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Centerpoint maakt gebruik van cookies en web-statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons ook om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid. Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze kernactiviteiten zoals werving, selectie en detachering en gebruiken we uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te kunnen doen, informatie te verstrekken, uw geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen en om wet- en regelgeving na te komen. U moet daarbij denken aan contact- en geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, BSN-nummer, ID bewijs, VAR, curriculum vitae maar ook informatie over opleiding en werkervaring, referenties, getuigschriften of het door u opgestelde competentieprofiel.

Centerpoint kan uw persoonsgegevens, alleen na overleg met u, doorgeven aan haar opdrachtgevers. Dat kan ook in gevallen waarin wij verplicht worden om gegevens te vertrekken. Bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel.

Centerpoint verwerkt ook de persoonsgegevens van contactpersonen die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers. Dat kan zijn voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening. We verwerken dan onder andere namen, contactgegevens en de functie van onze contactpersonen.

U kunt op elk gewenst moment uw persoonsgegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met uw consultant bij Centerpoint.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Centerpoint, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via directie@centerpointadvies.nl of Centerpoint t.a.v. de directie, Jan Luijkenstraat 62, 1071 CS Amsterdam.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 5 januari 2016.

 

Centerpoint steunt War Child