Privacy statement

Centerpoint is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van de door haar gedetacheerde professionals, de bij haar ingeschreven kandidaten en haar medewerkers op de vestigingen, alsook andere relaties of bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

U kunt onze website bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven worden. Evenals veel andere websites verzamelt onze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer maar ook het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, de onderdelen van onze website die u bezoekt, de pagina’s van onze website die u heeft bezocht, de informatie die u heeft bekeken en het materiaal dat u opstuurt of download van onze website. Deze technische informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en om die te kunnen verbeteren. Deze  cookies (een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen) zorgen er voor dat bij een vervolgbezoek op onze website deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookie-verklaring. Onze website is dusdanig ingericht dat u vooraf uw toestemming moet geven voor het gebruik van cookies door Google.

Centerpoint heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten omdat Google de verwerker is van de persoonsgegevens van u als websitebezoeker. Google zal nooit het volledige IP-adres verwerken. Deze gegevens zijn “geanonimiseerd”. Centerpoint heeft gecontroleerd dat de functie voor User ID’s is uitgeschakeld en Centerpoint heeft Google geen toestemming gegeven om gegevens te delen

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy beleid.

Op het moment dat u uw gegevens invult op onze website worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze kernactiviteiten zoals werving, selectie en detachering en gebruiken we uw persoonsgegevens om u aanbiedingen te kunnen doen, informatie te verstrekken, uw geschiktheid en beschikbaarheid te beoordelen en om wet- en regelgeving na te komen. U moet daarbij denken aan uw contact- en geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, BSN-nummer, ID bewijs, VAR, curriculum vitae maar ook informatie over opleiding en werkervaring, referenties, getuigschriften of het door u opgestelde competentieprofiel.

Centerpoint kan uw persoonsgegevens, alleen na overleg met u, doorgeven aan haar opdrachtgevers. Dat doet Centerpoint ook in gevallen waarin wij verplicht worden om gegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel.

Centerpoint verwerkt ook de persoonsgegevens van contactpersonen die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers. Dat kan zijn voor het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening. We verwerken dan onder andere namen, contactgegevens en de functie van onze contactpersonen.

Centerpoint doet er alles aan om verkregen persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

De zeggenschap over uw gegevens ligt nooit bij Centerpoint. U kunt op elk gewenst moment uw persoonsgegevens wijzigen. Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens of deze gegevens wilt wijzigen of (laten) verwijderen kunt u contact opnemen met uw consultant bij Centerpoint. Alle kantoormedewerkers van Centerpoint hebben, voor zover zij toegang hebben tot uw gegevens,   een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Indien Centerpoint kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking kan hebben op uw persoonsgegevens zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en desgewenst ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of de autoriteiten.

Indien er geschillen mochten ontstaan over dit privacyreglement kunnen deze te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank te Rotterdam.

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Centerpoint, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via directie@centerpointadvies.nl of Centerpoint t.a.v. de directie, Parkstraat 6, 3016 BD Rotterdam.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 30 mei 2019.

Onze Vacatureservice

De Vacatureservice is een ideaal middel als je je aan het oriënteren bent. Natuurlijk komt het voor dat een door ons gepubliceerde vacature past bij jouw ambities. Maar nog vaker, zo is onze ervaring, is maatwerk vereist en gaan wij voor jou op zoek naar de juiste vacature.

Wil je wekelijks op de hoogte gebracht worden van de nieuwste vacatures in jouw regio neem dan een (gratis) abonnement op onze Vacatureservice.

0 replies on “Privacy statement”