Miljard voor woningbouw

15 september 2020. Het kabinet steekt een extra miljard in de woningbouw. Corporaties krijgen bij de bouw van 150.000 sociale huurwoningen een korting op de verhuurdersheffing. Ook krijgen ze ruimte om middeldure woningen te bouwen. Per betaalbare woning krijgen bouwende corporaties 25.000 euro dan wel 12.500 euro terug, afhankelijk van

Lees meer

Bouwmonitor

11 augustus 2020 Na een sterke terugval van de productie en omzet in april en mei is de bouw sinds juni aan de beterende hand. Het herstel dat in juni zichtbaar was, zet in juli door. De omzet in de totale bouw lag in juli 1,5 procent onder het niveau

Lees meer

Nieuwe zorgen voor de bouw

22 juli 2020 Na de stikstof en PFAS staan nu de nieuwe geluidsnormen voor de deur. De bouw van duizenden woningen kan er door in de knel komen. De nieuwe Omgevingswet die vanaf 2022 ingaat gaat voor flink wat onzekerheid zorgen. Je kunt woningen wel geluiddicht maken maar dan zijn

Lees meer

Zorgen bij de Infrasector

17 juli 2020 – Faillissementen en fors banenverlies dreigen in de infrasector ondanks de twee miljard euro die Rijkswaterstaat aan werk naar voren haalt. Daarvoor waarschuwen wegenbouwers, waterbouwers en ingenieurs. Zij dringen aan op extra middelen, kortere aanbestedingsprocedures en meer onderhoudsopdrachten. Stikstof en PFAS zorgden afgelopen jaar voor flinke werkuitval

Lees meer

ZZp-ers weer aan de slag

14 juli 2020 – Het aantal gestarte zzp’ers was in juni 20 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar volgens de Kamer van Koophandel. Vorige maand zijn er 15.600 mensen gestart als fulltime of parttime zzp’er. Vooral in de zakelijke dienstverlening, detailhandel en de bouw. De KvK geeft ook

Lees meer

Bouwkosten nemen eind 2020 sterk af.

18 juni 2020 – De bouwkosten gaan eind 2020 dalen. Begin 2020 had de bouw nog te maken had met een kostenstijging van zo’n 7,5 procent maar aan het eind van 2020 is er al sprake van een daling van 4 procent. In 2023 kan dit zelfs dalen naar -9,5

Lees meer

1500 nieuwe banen bij Infraprojecten

4 juni 2020 – Met het versnellen van projecten kan de krimp in de infrasector dit jaar en komend jaar flink worden beperkt. Bovendien kunnen banen worden behouden volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het nieuwste rapport over het versnellen van infraprojecten. Het EIB verwacht voor de

Lees meer

Corona

26 mei 2020 – De bouwsector heeft in het eerste kwartaal 2020 geen last gehad van de coronacrisis. De omzet viel hoger uit en ook de totale bouwsom van vergunningen voor bouw- en verbouwwerkzaamheden nam toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die voor nieuwbouw en verbouwingen aan

Lees meer

Bouw 1e kwartaal in de plus

20 mei 2020 De omzet van de bouwsector viel in het eerste kwartaal hoger uit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bouwsector noteerde een omzetstijging van 9,1 procent. De totale bouwsom groeide in het eerste kwartaal eveneens. De bouwsom voor

Lees meer

Corona gaat de bouw niet nekken

24 april 2020 Er worden een aantal grote projecten naar voren gehaald om de bouw draaiende te houden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt. Verder zullen asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden, bij projecten die nu al in uitvoering zijn, worden versneld. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met brancheorganisaties of werkzaamheden

Lees meer

Wet Kwaliteitsborging Bouwen

23 april 2020 – Minister Ollongren van Bouwzaken wil voor de zomer bepalen wanneer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking zal gaan treden. Het maken van deze Wet is nogal vertraagd door het oponthoud van de Omgevingswet maar er is ook een gebrek aan proefprojecten. Als de

Lees meer

Corona protocol

27 maart 2020 Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur een akkoord bereikt over het protocol veilig doorwerken op de bouwplaats. Waarschijnlijk vandaag nog worden de veiligdoorwerkafspraken gepresenteerd. Bouwvakkers zouden ook nog wel met elkaar mogen carpoolen. “Maar niet met zijn zessen tegelijk.” Het

Lees meer

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers komt er aan

27 februari – De uitwerking van de verplichte ZZP-Arbeidsongeschiktheidsverzekering nadert zijn voltooiing. Maar de uitkering zal maximaal 1.650 euro bruto bedragen. Dat meldt het Financiële Dagblad op basis van bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen tussen de sociale partners. Er wordt nu gesproken over een inkomensafhankelijke premie met een

Lees meer

Den Haag en de Pfas

18 januari 2020 Ondanks de verruiming van de PFAS-norm door de overheid blijven er problemen in de bouw en infrasector. ‘Den Haag’ ziet de ernst van het PFAS- en stikstofdossier nog steeds niet in en de Haagse werkelijkheid staat ver af van de praktijk. Volgens een enquete van de Vereniging

Lees meer

Werkdruk UTA personeel

2 december 2019 Ongeveer de helft van het UTA-personeel ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Dit is het hoogst onder uitvoerend personeel (56%) en wordt op de voet gevolgd door technisch personeel (52%). Deze hoge werkdruk houdt voor 28% van het personeel al langer dan een jaar aan. Van

Lees meer

Nieuwe crisis?

5 november 2019 – De stikstofproblemen gaat bouwbedrijven vanaf 2020 hard in de portemonnee raken. In totaal wordt 6 miljard euro minder productie gedraaid. Voor het eerst sinds de crisis krimpt de sector. Ruim 40.000 banen komen onder druk. Dat blijkt uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw

Lees meer

Bouwen in Natura 2000 gebieden kan wel!

23 oktober 2019 Bouwen in een beschermd natuurgebied is moeilijk maar niet onmogelijk. Dat bewijzen de bouwer en de architect van een dierenziekenhuis in Doorwerth. Het verblijf komt – op nog geen drie meter afstand van een stikstofgevoelig eikenbos. Net zoals duizenden andere bouwprojecten werd ook dit plan geteisterd door

Lees meer

50.000 banen minder in de bouw zonder maatregelen

4 oktober 2019 – Zonder concrete maatregelen zullen de komende jaren als gevolg van de stikstofkwestie 70.000 banen in de bouwsector verdwijnen. Volgens het nieuwe stikstofbeleid in Nederland moet de stikstofdepositie van toekomstige bouwprojecten meteen gecompenseerd worden en mag hier niet meer achteraf een oplossing voor worden gezocht. Bij veel

Lees meer

Dreigende crisis??

27-9-2019 – De commissie Remkes biedt de bouw geen kant-en-klare oplossingen voor de korte termijn. Om een volgende crisis in de bouw af te wenden, is een noodwet nodig. De druk op het kabinet wordt maximaal opgevoerd om heel snel in te grijpen in vooral de veeteelt en het verkeer.

Lees meer

Prinsjesdag: miljarden naar de woningbouw

19 september 2019 – Het kabinet Rutte III gaat de woningmarkt stimuleren met miljarden voor nieuwbouw vooral in de grote steden. Daarnaast krijgen woningcorporaties een korting van 100 miljoen euro op de verhuurdersheffing mits ze gaan bouwen in gebieden met de grootste woningnood. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor

Lees meer

Nieuwe crisis in zicht??

Voor de bouw dreigt er een nieuwe crisis als de problemen rond stikstof niet snel worden opgelost. De bouw zou de komende vijf jaar minimaal 14 miljard euro aan omzet gaan mislopen volgens de ABNAMRO. Voor de infrabouw is dat tot 2024 zo’n 9 miljard euro en voor de woningbouw

Lees meer

Flexmakelaars maken er een potje van

26 augustus 2019 Naar schatting 150.000 ZZP-ers worden in Nederland via zogeheten brokers ingehuurd. Zij nemen de administratie, facturering en aansprakelijkheidsrisico’s over van bedrijven waarvoor de ZZP-ers aan de slag zijn. De omzet van deze brokers liep vorig jaar op tot 2 miljard euro en groeit hard door. Recent waren

Lees meer

De bouw stikt

22 augustus 2019 De bouwsector loopt de komende vijf jaar zo’n 14 miljard euro aan omzet mis, doordat de uitstoot van stikstof verder ingeperkt moet worden na een uitspraak van de Raad van State (RvS). Vooral de wegenbouw krijgt flink last met 9 miljard euro aan projecten waarvan het onzeker

Lees meer

Meer aandacht gedrag en houding voor veiligere bouw

11 juli 2019 Om het aantal ongevallen op bouwplaatsen te verminderen krijgen nieuwe studenten bouw en infra vanaf volgend jaar nieuwe veiligheidslessen. Een veiligere bouw begint bij jezelf en niet bij nog meer regels. Zo wil Bouwend Nederland de nieuwe ontwikkelde lesstof gaan inzetten. Deze is vooral gericht op gedrag

Lees meer

Zon risico voor bouwvakkers

5 juli 2019 Bouwvakkers staan in de zomer dagelijks uren in de volle zon. Dat kan vervelende gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bouwvakkers behoren zelfs tot een van de grootste risicogroepen. Ze hebben maar liefst vier tot vijf keer zoveel kans op huidkanker dan gemiddeld. Elke keer als de huid verbrandt,

Lees meer

Woningbouw schiet omhoog

28 juni 2019 Het tempo in de bouw van woningen neemt toe. In de eerste 5 maanden van 2019 werden er ruim 27.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit is 4 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In mei 2019 werden 6.154

Lees meer

Veiligheidslessen voor de bouw

28 juni 2019 Om het aantal ongevallen op bouwplaatsen te verminderen krijgen nieuwe studenten bouw en infra vanaf volgend jaar nieuwe veiligheidslessen. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de module Veiligheid in de bouw en infra beschikbaar. Bouwend Nederland verwacht dat er komend studiejaar 2.000 studenten mee gaan werken.

Lees meer

Één op de vijf arbeidskrachten komen uit het buitenland

11 juni 2019 Het aandeel buitenlandse arbeidskrachten in de bouw is toegenomen naar een op de vijf, meldt het EIB afgelopen dinsdag aan de hand van een nieuwe studie. Het gaat in totaal om 40.880 mensen. Dat is een toename van 20 procent in twee jaar tijd. Als deze groei

Lees meer

De vrouw in de wereld van de bouw

11 mei 2019 Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is 9 procent van de werknemers in de bouw vrouw. Dit is al jaren ongeveer hetzelfde percentage. Dit percentage is inclusief kantoorpersoneel. In totaal hebben 36.000 vrouwen een baan in de bouw. Uit cijfers van het CBS blijkt verder

Lees meer

Zevenhonderd woningen naast de Euromast

23 april 2019 Het plan om naast de Euromast een woonwijk met 700 woningen te bouwen is enthousiast ontvangen door het Rotterdamse gemeentebestuur. Dit is een plan gemaakt door een combinatie van bouwbedrijven. Het plan voorziet in een serie van tien woongebouwen langs de Parkhaven in de groende strook langs

Lees meer

Niet eerder zo veel bedrijfsvestigingen in bouw

6 april 2019 Begin 2019 is het aantal bedrijfsvestigingen in de bouw gestegen naar bijna 182.000. Dit is een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. De hoofdoorzaak is de groei van een aantal eenpersoonsbedrijven, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om bedrijven die

Lees meer

Lonen in de bouw zijn het hardst gestegen

4 april 2019 In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen in de bouw het hardste gestegen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De cao-lonen stegen in de bouw met 2,4 procent ten opzichte van 2018. Alleen in de overige dienstverlening, horeca en de landbouw en visserij stegen

Lees meer

Coalitie wil 15.000 extra flexwoningen per jaar

15 maart 2019 De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat er jaarlijks minstens 15.000 extra flexwoningen bijgebouwd worden. Vandaag stappen ze met dit plan naar minister Ollongren. De partijen willen dat de minister een concreet noodplan opstelt om gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en corporaties ertoe aan te zetten om

Lees meer

Verwachte groei GGW-sector

1 maart 2019 De bouw heeft het afgelopen jaar opnieuw een krachtige groei gerealiseerd. Met groeicijfers van rond de 5% zowel dit jaar als het komende jaar zal de bouw opnieuw een sterke groeisector zijn binnen de Nederlandse economie. Bij de gww-sector zou de groei van de investeringen zelfs in

Lees meer

Niet veel werknemers in de bouw werken voor een minimumloon

24 februari 2019 In 2017 ging dit maar om slechts 2,3 procent van de banen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In sommige sectoren zoals in de verhuur en de zakelijke dienstverlening ligt het aantal werknemers dat voor een minimumloon werkt aanzienlijk hoger. Daar

Lees meer

Daling faillissementen duurt voort

15 februari 2019 Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In 2019 zijn er in de maand januari twintig bouwbedrijven failliet gegaan. Dat zijn er twee minder dan vorig jaar in januari. Alleen in december 2017 (15) en april 2018 (17) lag het aantal bedrijven dat ten onder ging lager.

Lees meer

Doel nieuwe woningen bijna behaald

6 februari 2019 Het doel om elk jaar 75.000 nieuwe woningen te bouwen is vorig jaar al bijna gehaald. Volgens minister Ollongren zijn inclusief transformaties bijna 74.000 woningen gerealiseerd. Dit schrijft zij aan de Tweede Kamer. In 2018 zijn er zo’n drieduizend nieuwbouwwoningen meer opgeleverd dan in 2017. Sinds 2012

Lees meer

De bouw dendert door

5 februari 2019 De bouw dendert ondanks de personeelstekorten en de stijgende bouwkosten ook in 2019 in volle vaart door, zo blijkt uit de prognoses van het Economisch Instituut voor de Bouw. De groeicijfers zijn indrukwekkend. Afgelopen jaar groeide de bouwproductie met 6,5 procent. Dat is 4 miljard euro productie.

Lees meer

Er komt een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’s.

18 januari 2019 Hiermee komt de belangenbehartiger Zelfstandigen Bouw (ZBo). ZBo maakt zich al langer druk over het uitblijven van betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en doet hiermee “wat verzekeraars niet willen of kunnen”. Vaak kunnen zelfstandigen de hoge premies van soms wel meer dan 1000 euro per maand niet betalen. Voor 60-plussers

Lees meer

Personeelsnood in de bouw lijkt te verminderen

11 januari 2019 In 2019 wordt verwacht dat het aantal vacatures in de bouw zal blijven stijgen. De personeelsnood lijkt wel iets te verminderen. Dit blijkt uit cijfer van het CBS. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat het aantal vacatures zullen stijgen dan ondernemers die een daling verwachten. De

Lees meer

Bouwvolume te laag; daling volgt

9 november 2018 De beloftes van gemeenten om fors te gaan bouwen blijken vooralsnog loos te zijn. Dit jaar zal de productie iets hoger uitvallen, waarna de bouw de jaren erna juist zal gaan dalen. Dat is de verwachting van het Expertisecentrum Woningwaarde. Er is berekend dat in 2018 er

Lees meer

Bouwkosten schieten verder omhoog

8 oktober 2018 De bouwkosten stijgen nog harder dan verwacht. Bouwkostenspecialist BDB heeft het over een stijging van 8,5 procent voor de rest van dit jaar, terwijl eerder een stijging van 7,5 procent werd verwacht. Vooralsnog gaat het om een gemiddelde stijging. Bij het ene project kunnen de prijzen soms

Lees meer

Faillissementen lopen op in augustus

13 september 2018 Alleen al in augustus van dit jaar zijn er 31 bouwbedrijven bankroet gegaan. Het aantal faillissementen is de laatste tijd weer aan het oplopen. In augustus vorig jaar gingen nog 25 ondernemingen in de bouw kopje onder. Sinds juni ligt het aantal faillissementen maandelijks hoger dan in

Lees meer

1 op de 7 is teruggekeerd naar de bouw

30 augustus 2018 Slechts een op de zeven tijdens de crisis verdwenen bouwvakkers is weer inde bouw aan de slag’. Tijdens de crisis verdwenen 196.000 mensen uit de bouw. Slechts 36.000 keerden terug. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Van de 196.000 mensen die in 2008 nog in de

Lees meer

Senior raakt baan kwijt dan jongere bouwvakker

26 juli 2018 In de bouw raakt de senior relatief veel vaker zijn baan kwijt. Eenmaal in de WW heeft de helft van de 50-plussers binnen een jaar nog geen nieuwe baan. Uit recente gegevens van het UWV is gebleken dat het ww-aandeel van senioren een stuk hoger ligt dan

Lees meer

Bouwbedrijven hebben meer opdrachten dan ooit

29 juni 2018 Bouwers hebben gemiddeld meer werk op de plank liggen dan ooit. Nederlandse bouwbedrijven kunnen gemiddeld ruim tien maanden vooruit met hun orders. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is het nog niet eerder voorgekomen dat de grens van tien maanden werd gepasseerd. Uitgedrukt in het

Lees meer

De wet DBA in beweging

28 juni 2018 Afgelopen vrijdag hebben de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid W. Koolmees en de Staatssecretaris van Financiën M. Snel een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de uitwerking van de maatregelen voor “werken als zelfstandigen”. De Wet DBA moet de positie van de zelfstandige ondernemer gaan

Lees meer

Veel bouwbedrijven werken door tijdens bouwvak

25 juni 2018. Tijdens de bouwvak werkt twee derde van de bedrijven gewoon door. Nog eens 20 procent van de bedrijven is gedeeltelijk gesloten. Vakbond FNV pleit al jaren voor het loslaten van de traditionele bouwvak, omdat die volgens de vakbond niet langer van deze tijd is. De bouwvak is

Lees meer