UWV verwacht na crisis weer veel werk in bouw

12 april 2013 Nu gaat het nog slecht met de bouw, maar na de crisis zal er waarschijnlijk snel grote vraag ontstaan naar nieuwe bouwvakkers.  Het aantal vacatures in de sector gaat de komende jaren flink toenemen. Dit jaar zijn er circa 18.000 vacatures in de sector, maar over vier

Lees meer

Ziekteverzuim naar 4%

10 april 2013 Het ziekteverzuim onder werknemers in Nederland is vorig jaar gedaald tot 4%, het laagste percentage sinds 1998. In de twee jaar voor 2012 lag het verzuim nog op 4,2 procent. In de crisisjaren 2008 en 2009 kwam het ziekteverzuim uit op 4,1 procent. Dat is goed nieuws!

Lees meer

Geen nieuwe bezuinigingsronde voor infraprojecten

10 april 2013 Minister Schultz (infrastructuur) gaat deze kabinetsperiode niet opnieuw langs de regio’s om de extra tegenvaller in de begroting op te lossen. Door het wegvallen van de inflatiecorrectie voor infrastructuur is een nieuw gat ontstaan van 1,6 miljard. Bouwers en vervoerders maken zich daarom grote zorgen over een

Lees meer

Goed bericht uit Rotterdam

9 april 2013 Op Rotterdam-Zuid wordt tot en met 2017 bijna 430 miljoen euro gestoken in onder meer nieuwbouw en renovatie van in totaal 6300 woningen. Dat maakten de Rotterdamse woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron maandag bekend. De investering van 427 miljoen euro vindt plaats in het gebied dat

Lees meer

De waterbouwsector blijft ondanks de crisis groeien

4 april 2013 Tussen 2008 en 2012 steeg de omzet in de waterbouwsector met 3,8 procent van 2 miljard euro naar bijna 2,1 miljard euro.  Dat is goed nieuws. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor die minister Schultz op 2 april presenteerde. Het aantal waterbouwbedrijven daalde door overnames, fusies en

Lees meer

Mooi rapportcijfer voor Centerpoint

3 april 2013 Ook in 2012 waren de door ons bemiddelde kandidaten weer zeer tevreden over onze dienstverlening. Gemiddeld scoren we een 8,7. De professionals die wij bemiddeld hebben zijn met name zeer te spreken over de kwaliteit van de intakegesprekken en de vakkundigheid van de consultants, de begeleiding tijdens

Lees meer

Einde krimp flexbranche in zicht?

20 maart 2013 De flexbranche staat bekend als de barometer van de economie. Herstel in de flexbranche is vaak de voorloper van een herstel van de economie. Bij een recent door zakelijke dienstverlener PwC georganiseerd seminar verwachtte het grootste deel van de deelnemers uit de flexbranche een omzetgroei in 2013. 

Lees meer

Hypotheekmogelijkheden verruimen

20 maart 2013 De PvdA en de VVD steunen elkaar op dit punt dat vandaag aan de orde komt tijdens een debat over kredietverstrekking. Er wordt te weinig ruimte geboden voor maatwerk-hypotheken door de banken vinden ze. En dat is goed nieuws!!!! We publiceren bij Centerpoint alleen nog maar goed

Lees meer

Meer Woningen verkocht in februari

18 maart 2013 Februari heeft een heel kleine stijging in de woningverkoop ten opzichte van vorig jaar laten zien. Het betreft een stijging van 1,2% maar ten opzichte van januari 2013 betreft het een stijging van 26,2%. Dit meldt althans het kadaster. Bovendien is het aantal executieveilingen met een kwart

Lees meer

Woonakkoord helpt huizenmarkt toch vooruit

14 maart 2013 Volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), geeft het woonakkoord duidelijkheid aan aspirant-huizenkopers. ”Ik heb geen glazen bol, maar de huizenprijzen hebben het grootste deel van de daling waarschijnlijk achter de rug”, stelde hij. Een terugkeer naar de prijsniveaus van voor de crisis zit er

Lees meer

Het einde van de daling van huizenprijzen is mogelijk nabij.

14 maart 2013 Dat liet CPB topman Teulings doorschemeren bij de presentatie van de economische prognoses voor 2013 en 2014. De heer Teulings gaf aan dat we misschien wel wat te somber zijn over de Nederlandse huizenmarkt. Het CPB gaat er in de ramingen van uit dat er de komende

Lees meer

Pensioenfondsen reiken de helpende hand

12 maart 2013 Als de pensioenfondsen de kredietruimte van de banken willen vergroten biedt dat interessante mogelijkheden voor het op gang komen van de woningmarkt en bovendien zou zelfs de hypotheekrente omlaag kunnen.  Vrijwel alle belangrijke marktpartijen zijn positief over het plan van verkenner Cees van Dijkhuizen. Zo zegt het

Lees meer

0,5 miljard extra voor Infra

1 maart 2013 Er wordt een half miljard extra geïnvesteerd in de Infra om de activiteiten in de bouw een extra impuls te geven en dat is goed nieuws! Nu nog een half miljard om de woningbouw op gang te helpen en dan zou er sprake zijn van heel goed

Lees meer

BTW op renovatie en onderhoud naar 6%

22 februari 2013 De BTW op renovatie en onderhoud wordt per 1 maart aanstaande verlaagd naar 6%. Helaas geldt het voorlopig maar voor 1 jaar. Ook voor ZZP-ers biedt dit mogelijkheden want de vorige BTW-verlaging heeft ook voor hen tot meer opdrachten geleid. En dat is goed nieuws!!!!

Lees meer

Goed Nieuws Volgens Stichting Bouwgarant!

20 februari 2013 Volgens de stichting Bouwgarant gaat de bouwsector betere tijden tegemoet. Volgens de stichting is de bodem in zicht en zal het jaar 2014 het omslagpunt worden. Volgens algemeen manager dhr. De Groot heeft mede de politiek daarbij geholpen door de verlaging van het BTW tarief op onderhoud-

Lees meer

Van Oord maakt weer een eiland!

15 februari 2013 Van Oord, dat sinds 2001 actief is in Dubai, gaat het eiland Jumana Island maken op 500 meter uit de kust. Het eiland wordt via een brug met het vasteland verbonden. Het project omvat het winnen van zand op zee, het opspuiten van het eiland, het aanleggen

Lees meer

Uitgestelde infraprojecten gaan toch op tijd van start

14 februari 2013 En dat komt doordat de lagere overheden gaan voorfinancieren. Den Haag gaat de Rotterdamsebaan voorfinancieren waardoor er geen sprake is van een uitstel met 2 jaar. Het aquaduct bij Joure wordt voorgefinancierd door de Provincie Friesland en de Westfrisiaweg (N23) gaat ook gewoon volgens planning door ondanks

Lees meer

Alleen nog maar goed nieuws

13 februari 2013 Het lijkt dan toch echt te gaan gebeuren. Eindelijk zijn er een paar besluiten genomen die een paar jaar eerder al genomen hadden moeten worden. En dat is goed nieuws! Vanaf nu kan de bouw alleen nog maar in een stijgende lijn omhoog gaan. En dat is

Lees meer

Goed Nieuws 2

8 februari 2013 Gisteravond nog gehoord. Maak van die 30 jaar waarin een hypotheek moet worden afgelost 40 jaar. Dat betekent lagere lasten, meer bestedingen, doorstroming, meer starters die een woning kunnen kopen, meer nieuwbouw en meer werkloze bouwvakkers aan de slag. Goed nieuws!!!!!

Lees meer

Goed nieuws

8 februari 2013 Het regent goed nieuws. We moeten nog maar kijken wat er van komt maar de raderen draaien. Nu willen particuliere beleggers de komende twee jaar 40.000 nieuwe huurwoningen gaan bouwen. De Vereniging van Particuliere Beleggers heeft dat plan gelanceerd. Maar minister Blok van Wonen voelt er weinig

Lees meer

De VAR

7 februari 2013 We hebben het al vaker gesignaleerd. Het UWV die werklozen de mogelijkheid biedt om als ZZp-er aan de slag te gaan met behoud van uitkering. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar daar is wel een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor nodig. En dat moet dan

Lees meer

En weer een bank gered door de Nederlandse burger

1 februari 2013 Zoals vanochtend in het nieuws naar buiten is gekomen wordt SNS Reaal overgenomen door de Staat. Deze redding kost de Staat (red. belastingbetaler) 3,7 miljard euro. Een operatie die kennelijk onvermijdelijk was volgens minister Dijsselbloem. Zonder ingrijpen zou de systeembank onherroepelijk failliet zijn gegaan. Uiteraard kan en

Lees meer

Vergrijzing

25 januari 2013 In België (Vlaanderen) slaat de vergrijzing toe. En dat is precies wat Nederland ook te wachten staat: een tekort aan bouwprofessionals. Twee weken geleden deed de Vlaamse brancheorganisatie voor de bouw een oproep aan Nederlanders om in de bouw in Vlaanderen te komen werken. Inmiddels hebben zich

Lees meer

Mannen Werken Vaker Parttime

22 januari 2013 Uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kiezen mannen er steeds vaker voor om in deeltijd te gaan werken. Ten opzichte van 2001 is het aantal mannen met een deeltijdbaan met 5 procent gestegen naar 17 procent. Vooral het aandeel jonge werkende mannen

Lees meer

De Werkloosheid is weer verder toegenomen

17 januari 2013 De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2012 toe met 19.000 en kwam uit op 571.000 personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Het aantal WW-uitkeringen is gestegen met 18.000, het totaal bedraagt nu 340.000. Vooral het aantal WW uitkeringen in de bouw

Lees meer

Krijgt Nederland meer invloed in Europa?

14 januari 2013 Met een eventuele aanstelling van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de Eurogroep is er weer enige commotie in het parlement ontstaan. Enkele partijen zijn voorstander maar zowel de SP als de PVV zijn tegenstander. Het argument van de PVV is dat Nederland op deze wijze zich niet

Lees meer

Een nieuw jaar en dus…… nieuwe kansen

29 december 2012 We staan op de drempel van 2013. Zou het ook de drempel zijn van een opleving van de bouwactiviteiten in Nederland. Het staat vast dat we nu toch wel het ergste achter de rug hebben. Maar of 2013 al voor meer werkgelegenheid gaat zorgen is nog maar

Lees meer

Record aantal faillissementen in 2012

19 december 2012 Het aantal faillissementen van bedrijven en privépersonen komt dit jaar uit op ruim 12.000, een toename van 21 procent ten opzichte van 2011. Daarmee is het trieste record van 2009 verbroken. De malaise is het grootst in de bouwsector. Dit jaar hebben 2047 bouwbedrijven noodgedwongen de deuren

Lees meer

Bouwproductie in 2013

17 december 2012 Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht voor 2012 en 2013 een verdere terugval in de bouwproductie.  De maatregelen uit het regeerakkoord en het eerder gesloten lente-akkoord hebben geen positief effect op de productie. Uit de berekeningen blijkt dat het EIB pas een herstel voorziet vanaf

Lees meer

Wachtgeld na frauduleuze praktijken?

7 december 2012 Dat staatssecretaris de heer Verdaas niet de volledige waarheid heeft gesproken tijdens zijn gesprek met de formateur heeft geresulteerd in het aanbieden van zijn ontslag aan Hare Majesteit de Koningin. De vraag rijst of de VVD en de PvdA haar huiswerk wel goed heeft gedaan en verder

Lees meer

Werkloze 50-plussers

3 december 2012 Veel aandacht gaat in de media uit naar de werkloosheid onder jongeren. Er wordt zelfs gesproken over een verloren generatie. De geschiedenis leert echter dat jongeren de opgelopen achterstand in hun carrière snel weer inlopen als de economie aantrekt. Oudere werklozen hebben echter veel grotere problemen om

Lees meer

Het wordt tijd!

23 november 2012 Het wordt tijd! Het kabinet zal nu een doorbraak moeten forceren om de bouw- en woningmarkt te redden. “Eindelijk” laat het VNO-NCW van zich horen uit monde van voorzitter Wientjes. Hij doet daartoe een oproep in het Financieel Dagblad van aanstaande zaterdag. De bouw in Nederland zit

Lees meer

Werkloosheid in de bouw neemt toe maar in het openbaar bestuur juist af. Is dat even merkwaardig!!!

15 november 2012 In Nederland is de werkloosheid in oktober gestegen naar 6,8%. Vooral meer 45-plussers zijn werkloos. Er worden minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. In oktober waren 536.000 mensen werkloos. In de afgelopen 3 maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand gestegen. Ruim de helft hiervan

Lees meer

Weer 250 miljoen weg aan werkgelegenheid

13 november 2012 De werkgelegenheid in de bouw is nu ook al een ruilmiddel geworden van het kabinet. Dat er nauwelijks geïnvesteerd wordt in de bouw is treurig, dat er geen stimulerende maatregelen genomen worden is extra treurig maar dat er nu ook nog eens 250 miljoen uit die geplande

Lees meer

Krijgen we wederom verkiezingen?

9 november 2012 Het nieuwe kabinet staat voor een zeer moeilijke opgave. Na het tekenen van het regeerakkoord komt de ene onzekerheid na de andere bovenwater. Hoe staat het nu met de inkomensafhankelijke zorgpremie, nivelleren zonder dat dit iets oplevert, een achterban van de VVD die in rep en roer

Lees meer

Onderzoek ontwikkelingen arbeidsmarkt

2 november 2012 In september hebben wij een arbeidsmarktonderzoek gehouden. Een groot aantal professionals en opdrachtgevers heeft aan dit onderzoek deelgenomen. De uitkomsten hebben we verwerkt in een rapport. Enkele opvallende conclusies zijn: Zowel professionals als opdrachtgevers verwachten een structureel tekort aan uitvoerend personeel Opdrachtgevers besteden veel aandacht aan boeien

Lees meer

Onze excuses

30 oktober 2012 We hadden hoge verwachtingen van onze nieuwe website. Helaas moeten we die nu bijstellen. Door tal van technische problemen met updates van Carerix, onze softwareleverancier, zijn niet alle vacatures te zien en werkt o.a. het sollicitatieformulier niet goed. Bovendien wilden we op 1 november a.s. weer van

Lees meer

OZB weer omhoog

26 oktober 2012 In 227 gemeenten is dit jaar de OZB met meer dan 5% gestegen. In slecht 3 gemeenten is het tarief verlaagd. Deze cijfers meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijging vindt men in de Lingewaard. Met meer dan 60%. In doorsnee voelen de huiseigenaren

Lees meer

Goede voornemens

22 oktober 2012 Het laatste kwartaal van het jaar is weer aangebroken. Voor velen een tijd van bezinning en reflectie. En een goed moment om na te denken over het komende jaar. Ter inspiratie hierbij een lijst van de meest voorkomende goede voornemens: Afvallen en meer bewegen Spaarzamer met geld

Lees meer

AOW leeftijd omhoog

8 oktober 2012 De AOW-leeftijd zal sneller omhoog gaan dan eerst gepland. Dat is een van de maatregelen die VVD en PvdA willen invoeren, dit om de afschaffing van de forensentaks en de langstudeerboete mogelijk te maken. De AOW-leeftijd zal in 2018 op 66 jaar komen te liggen. Dat is

Lees meer

Uitzenduren weer gedaald

3 oktober 2012 De uitzendbureaus mogen best wel gezien worden als de graadmeter van de economie. En het ziet er nog niet goed uit! In week 33 tot en met 36 daalde het aantal uitzenduren met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De technische sector in zijn algemeenheid

Lees meer

Nieuwe website

25 september 2012 De nieuwe website is geboren en daar zijn we best trots op. Maar hij zit redelijk complex in elkaar. Zeker aan de “achterkant” zoals ze dat kennelijk noemen. Daar wordt hard aan gewerkt maar we wilden hem u niet onthouden. In de komende maanden zullen er meer

Lees meer

Recessie

13 september 2012 Na drie kwartalen waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) is gedaald, verkeert de Nederlandse economie begin 2012 in een recessie. De bouwproductie daalt al sinds het tweede kwartaal van 2011 – na een korte opleving volgend op een periode van productiedaling. Nu de daling van de bouwproductie

Lees meer

Prijsontwikkeling en orderportefeuille bouwbedrijven

4 september 2012 Ruim de helft van de bouwbedrijven beoordeelt de omvang van de orderportefeuille als klein; van het overige deel vindt het merendeel de orderpositie normaal. Verreweg de meeste bouwbedrijven verwachten dat hun prijzen de komende maanden niet zullen stijgen of dalen.

Lees meer

Vrouwen in de bouw

2 september 2012 Slechts 5% van de werknemers in de bouw is vrouw. Het grootste deel van de vrouwen in de bouw werkt in administratieve ondersteunende rollen. Jaarlijks studeren er zo’n 400 vrouwen af in de bouwkunde. Maar in de top van het bedrijfsleven in de bouw zijn ze nauwelijks

Lees meer

Vergrijzing in de bouw

25 augustus 2012 Onder de werkende mannen zijn voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. In de bouw is de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking al sinds 2010 boven de veertig. De jongste cijfers van het CBS laten zien dat de vergrijzing van het werkend deel van de bevolking sterk

Lees meer