Bouw wordt weer populair

Bijna vier op de vijf Nederlanders kijkt neutraal tot positief aan tegen werken in de bouwsector. Slechts 5% is uitgesproken negatief. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2014. Ook het advies aan kinderen om te kiezen voor een opleiding in de bouwsector is iets positiever geworden. Dit blijkt

Lees meer

Groeitempo bouwproductie iets verlaagd

9 Juni 2016. De bouw liet in 2015 een zeer krachtig herstel zien. Voor 2016 en 2017 geldt het tegenovergestelde maar de cijfers blijven er wel positief en solide uitzien. De totale bouwproductie groeide in 2015 met 7,5 procent. De opleving concentreerde zich vooral in de woningbouw. Zowel de nieuwbouw als de herstel

Lees meer

Vergunningverlening hapert

31-5-2016. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben gemeenten nog geen 10 duizend vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe woningen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar geleden waren dat er nog ruim 15 duizend. Niet alleen werden er minder vergunningen verstrekt

Lees meer

Amsterdam gaat tijdelijke huizen bouwen

11 mei 2016. De gemeente Amsterdam gaat bijna duizend tijdelijke woningen bouwen die voor de helft bestemd zijn voor erkende vluchtelingen. Voor de bouw van de huizen zijn vier verschillende locaties in de stad uitgekozen, voornamelijk in Amsterdam-Oost. De oplevering staat gepland voor juni 2017. De nieuwbouw is in principe tijdelijk

Lees meer

Meeste nieuwe woningen gebouwd in Amsterdam in 2015

3 mei 2016 Er kwamen 47.878 nieuwe woningen beschikbaar in 2015, iets meer dan in 2014. Toen zijn er 45.170 nieuwe woningen bij gekomen. In Amsterdam zijn verreweg de meeste nieuwe woningen beschikbaar gekomen, zo blijkt het cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de hoofdstad kwamen 5.252 nieuwe woningen op

Lees meer

Nieuw wereldrecord bruggenbouw

28 april 2016. We hebben weer een nieuw wereldrecord er bij. Op zaterdag 23 april overspande een 27 meter lange brug van precies 7252 (lege) kratten Bavaria ruim dertig uur zonder steiger de rivier de Dommel, waarmee het wereldrecord werd veilig gesteld. De 18 studenten van de TU Eindhoven die de

Lees meer

CAO Bouw en Infra algemeen verbindend verklaard

7 april 2016 Op donderdag 7 april 2016 is het besluit tot algemeen verbindend verklaren van de cao Bouw & Infra 2016/2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat deze cao per 7 april 2016 van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer.

Lees meer

Woningkoper geeft nieuwbouw hogere cijfers

6 april 2016 Bouwbedrijven krijgen steeds betere cijfers van nieuwbouw-woningkopers. De klanttevredenheid steeg tussen 2008 en 2015 van 6,2 naar 7. Het oordeel over de prijs-kwaliteitverhouding steeg naar een 7,5. Ruim 25.000 kopers van nieuwbouwwoningen gaven in 80 vragen hun mening over de prestaties van de bouwbedrijven die de huizen bouwden.

Lees meer

Groei Nederlandse economie 1,8% per jaar tot 2021

30-3-2016 De Nederlandse economie groeit gemiddeld met 1,8 procent per jaar in de periode 2018-2021. De koopkracht van huishoudens verbetert echter niet in die periode volgens het CPB. De werkloosheid neemt geleidelijk af naar 5,5 procent in 2021 en komt dit jaar nog uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking.

Lees meer

Bouwvergunningen in 2015 gestegen

Recente cijfers van het CBS geven aan, dat er in 2015 voor 53,5 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning is verleend. De toename deed zich voor in zowel de koop- als de huursector en bij alle opdrachtgeverscategorieën. Alleen in de provincie Groningen liep het aantal vergunningen terug. De meeste vergunningen werden

Lees meer

Tijdelijk personeel heeft voorkeur meeste werkgevers

Meer dan de helft van alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil in 2016 liever geen medewerkers in vaste dienst aannemen. Een meerderheid van hen (61,5%) verwacht dit jaar te groeien, maar 60,4 procent vindt dat er teveel risico’s zitten aan het aannemen van vast personeel. De inzet van

Lees meer

Stijging orderportefeuille bouw

In de totale bouw is in januari de orderportefeuille met twee tiende maand toegenomen naar 7,5 maanden. In de woningbouw steeg de orderportefeuille met drie tiende maand naar 8,5 maanden. In de utiliteitsbouw was eveneens sprake van een stijging van de werkvoorraad met drie tiende maand naar 7,5 maanden. Zowel

Lees meer

11de Dag van de Straatmaker op 19 maart

Op zaterdag 19 maart organiseert de Vakgroep Ondernemers Bestratend Nederland (OBN) samen met Bouwend Nederland voor de elfde keer de Dag van de Straatmaker. Het evenement vindt plaats op het terrein van Bouwend Nederland aan de Zilverstraat in Zoetermeer. Daar kunt u bovendien demonstraties bijwonen van de nieuwste en slimste

Lees meer

Infra bedrijven doen het minder goed

In de infrasector krompen de omzetten in 2015 met gemiddeld 2,5 procent. Vooral in het vierde kwartaal was de omzetdaling (9,4 procent) fors. Alleen de middenbedrijven in de infra-sector (10 tot 100 werkzame personen) zagen de omzet vorig jaar toenemen. Kleine bedrijven zagen hun omzet met 1,6 procent teruglopen Grote

Lees meer

Sterke groei bij kleine b&u-bedrijven

De omzet in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) is in 2015 met 10 procent gestegen. De voorgaande drie jaren daalde de omzet in deze branche nog. Wel ligt het omzetniveau nog een kwart onder dat van 2008. Kleine bedrijven in de B&U zagen hun omzetten zelfs met ruim 17 procent

Lees meer

Fors meer omzet kleine bouwbedrijven in 2015

De bouw heeft de omzet in 2015 elk kwartaal zien toenemen ten opzichte van 2014. Wel was de groei in het laatste kwartaal van 2015 een stuk lager dan in de eerste drie kwartalen volgens het CBS. Bouwbedrijven zagen hun omzet vorig jaar met gemiddeld 5,1 procent toenemen. Dit is

Lees meer

Herstel woningmarkt gaat aan jongeren voorbij

Jongeren profiteren vooralsnog nauwelijks van het herstel van de woningmarkt volgens het Economisch Bureau van de ING. Jongeren willen nog wel een huis kopen, maar vallen door de strengere financieringsregels buiten de boot. Volgens het ING kopen mensen van alle leeftijden sinds 2013 vaker een woning behalve jongeren tot 25

Lees meer

Orderportefeuille stabiel in september 2015

2 oktober 2015 In de totale bouw is in september de orderportefeuille per saldo gelijk gebleven op 7,2 maanden. Dit geldt zowel voor de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw als in de grond-, water- en wegenbouw. De orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef voor de derde opeenvolgende maand

Lees meer

Daling werkloosheid in 2e kwartaal 2015

14 Augustus 2015 In het tweede kwartaal waren in totaal 617.000 mensen werkloos. Dat is een daling van 17.000 mensen vergeleken met een kwartaal eerder. Het aantal vacatures neemt al twee jaar op rij toe volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het werkloosheidspercentage komt in het tweede kwartaal

Lees meer

Lichte stijging orderportefeuille bouw

8 juli 2015 In de totale bouw is in mei de orderportefeuille met 0,2 maand toegenomen tot 7,0 maanden. In de utiliteitsbouw steeg de orderportefeuille met drie tiende maand naar 7,1 maanden, nadat deze in de maanden maart en april met drie tiende maand was afgenomen. De orderportefeuille in de

Lees meer

Komende jaren veel nieuwe woningen nodig

11 juni 2015 In de periode tot 2040 moeten er in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te voorzien in de woningbehoefte. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De uitbreiding van het woningbestand zal vooral moeten gebeuren door

Lees meer

Ombouw kantoren levert veel werk op.

4 mei 2015 Het ombouwen van kantoren, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen naar woningen via een speciale regeling levert de bouwsector voor miljoenen euro’s aan extra werk op. Dat blijkt uit berekeningen die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepresenteerd. Door ombouwwoningen vrij te stellen van het woningwaardestelsel en een verhuurderheffing zouden

Lees meer

Meer woningen verkocht in 1e kwartaal

17 april 2015 Ook in het eerste kwartaal van dit jaar zijn meer huizen verkocht dan een jaar eerder. De positieve tendens van het vorige kwartaal lijkt daarmee te zijn doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In de eerste drie maanden van 2015 zijn 28.938 woningen via NVM-makelaars

Lees meer

UWV verwacht verbetering van de arbeidsmarkt

2 Februari 2015 Uitkeringsinstantie UWV verwacht dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie. Voor het eerst in jaren zal het aantal banen van werknemers weer groei vertonen. Dat bleek dinsdag uit de arbeidsmarktprognose van de instantie. UWV rekent voor 2015 op een toename van het aantal

Lees meer

Werkgelegenheid in de bouw neemt toe

29 Januari 2015 De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar voor het eerst weer groeien na zes jaren van krimp. Dat voorspelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De totale werkgelegenheid zal in 2015 toenemen met zo’n vijfduizend voltijdbanen, aldus het EIB. Daarna vindt een versnelling plaats. De

Lees meer

Bestaande koopwoningen in 2014 0,9% duurder geworden

20 Januari 2015 Het is voor het eerst sinds de crisis dat de jaarcijfers weer stijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. De cijfers bevestigen het beeld dat het goed gaat met de woningmarkt. Een week geleden meldde de NVM dat de huizenprijzen met

Lees meer

33% meer woningen verkocht in 2014

20 Januari 2015 In 2014 zijn 33 procent meer woningen verkocht dan in 2013. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt op jaarbasis 3,5 procent hoger op 215.000 euro. In het vierde kwartaal hebben NVM-makelaars 30 procent meer woningen verkocht, namelijk 34.622. Op jaarbasis kwam het aantal transacties uit

Lees meer

Bijna 10 miljard geinvesteerd in Nederlands Vastgoed in 2014

16 Januari 2015 Het investeringsvolume in 2014 komt uit op EUR 9,7 miljard. Op 2007 na is dit het hoogste volume sinds de millenniumwisseling. Het woningsegment heeft met 33% het grootste aandeel in het totale investeringsvolume. In vergelijking met vorig jaar is sprake van een forse groei van het investeringsvolume van EUR

Lees meer

Blok spoort woningcorporaties aan te investeren in onderhoud

5 December 2014 De woningcorporaties moeten nu flink gaan investeren in goed onderhoud en het isoleren van hun huurwoningen. Minister Stef Blok (Wonen) zegt dat vrijdag in reactie op nieuwe cijfers over het gezamenlijk vermogen van de corporaties. Dat is vorig jaar met bijna 13 miljard gestegen tot ruim 45 miljard euro.

Lees meer

Fors herstel van vergunningen voor nieuwbouw van woningen

4 December 2014 Tot en met september van dit jaar is er voor  de bouw van 25.750 woningen een vergunning verleend volgens het CBS.  Het herstel van de woningmarkt neemt steeds vastere vormen aan. Dit geldt zeker niet alleen voor de markt van bestaande woningen. Tot en met oktober zijn

Lees meer

Bouw van woningen in de sociale sector stimuleren?

4 November 2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen 5 November een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten worden teruggedrongen. De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige

Lees meer

Banenplan voor timmerindustrie

30 oktober 2014 Voor een banenplan in de timmerindustrie komt in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken betaalt daarvan bijna 3 miljoen euro, de werkgevers en vakbonden in de sector zelf investeren 4 miljoen euro. Het geld gaat onder meer naar scholing om mensen aan het

Lees meer

Rabobank verwacht groei in alle sectoren

9 oktober 2014 Voor het eerst in jaren zullen alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven weer groei vertonen. Die verwachting spreekt Rabobank uit voor volgend jaar. Dat komt niet alleen door een aantrekkende export en stijgende investeringen, maar ook door een lichte groei van de consumentenbestedingen. Ook de branches die het

Lees meer

Fors meer vacatures op banensite UWV

25 September 2014 Het aantal vacatures op werk.nl nam met 31 procent toe naar 442.000, meldt het UWV. Het aantal bezoekers per dag steeg met veertien procent naar 184.000. Zo’n 94 procent van de mensen met een WW-uitkering was volgens het UWV actief op de site. Halverwege vorig jaar was nog

Lees meer

Toename investeringen in gebouwen en infrastructuur

19 September 2014 In juli is 5,2 procent meer geïnvesteerd, vergeleken met een jaar eerder. Vooral in bedrijfsgebouwen, infrastructuur en woningen werd meer geld gestoken.  Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds oktober vorig jaar zaten de investeringen in de lift, maar het herstel

Lees meer

Pensioenfondsen stappen in hypotheken

19 September 2014 Drie Nederlandse pensioenfondsen gaan investeren in woninghypotheken. Zij doen dat via de nieuwe hypotheekaanbieder Munt Hypotheken. De ambitie is om binnen enkele jaren meer dan 3 miljard euro aan hypotheken te verstrekken. Dit bedrag is afkomstig van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), Pensioenfonds Hoogovens (SPH) en Pensioenfonds PGB.

Lees meer

Laag btw-tarief blijft langer

28 augustus 2014 Het lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties wordt met een half jaar verlengd. Dat hebben kabinet en bevriende oppositie afgesproken tijdens het overleg over de begroting van volgend jaar. Het is de tweede keer dat de periode wordt verlengd. Het lage btw-tarief blijft nu gelden tot juli volgend

Lees meer

Werkloosheid daalt voor derde maand op rij

21 augustus 2014 8,2 procent van de beroepsbevolking zit nu zonder werk. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. In de voorgaande maand bedroeg de werkloosheid nog 8,4 procent. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan. In totaal nam het aantal werklozen in

Lees meer

BAM boort nieuwe inkomstenbronnen aan

20 augustus 2014 Bouwbedrijf BAM boort nieuwe inkomstenbronnen aan. De verkoop van volledig afgewerkte woningen levert een betere marge op dan enkel het bouwen van een casco woning. Het bouwbedrijf lanceerde in maart een nieuw concept, BAM Wooncollectie, waarbij de opdrachtgever kan kiezen uit acht woningtypen in drie verschillende stijlen:

Lees meer

Rabobank voorziet sterkere stijging huizenprijzen

8 augustus 2014 De Rabobank verwacht dat de huizenprijzen dit jaar met 0,5 tot 1,5 procent stijgen ten opzichte van 2013. Ook het aantal transacties zit in de lift.  De Rabobank verwacht dat er dit jaar zo’n 135.000 tot 145.000 woningen verkocht worden. Het voor dit jaar voorspelde aantal transacties is het hoogste

Lees meer

De nederlandse woningmarkt blijft aantrekken

15 juli 2014 De Nederlandse woningmarkt blijft aantrekken. De huizenverkopen nemen toe, ook die van nieuwbouwwoningen. Ook blijven de prijzen van woningen stijgen. En ook het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt zit in de lift maar het zal nog wel even duren voordat dit een positief effect heeft voor de werkgelegenheid in

Lees meer

Woningverkoop explosief gestegen

16 mei 2014 In de maand april zijn er 64,5 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is goed nieuws. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster die vandaag gepubliceerd zijn. In totaal wisselden 10.780 huizen van eigenaar. In april 2013 waren dit nog 6.554 woningen.

Lees meer

7 lichtpunten in de bouw

6 mei 2014 Economen van de ING-bank voorspellen dat de bouw sneller herstelt dan verwacht. In februari gingen ze er nog van uit dat de bouwsector in 2014 niet zou groeien. Volgens de nieuwste raming bedraagt de groei dit jaar 3,5 procent en volgend jaar 2,5 procent. De groei vindt vooral

Lees meer

Huizenprijzen voor het eerst in 3 jaar gestegen

10 april 2014 De huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal met 1,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Het is de eerste prijsstijging in ruim drie jaar. Dat is goed nieuws. Dat blijkt uit, vandaag bekend gemaakte cijfers, van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), de grootste makelaarsorganisatie

Lees meer

IMF verwacht economische groei Nederland

8 april 2014 De Nederlandse economie groeit naar verwachting van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar met 0,8 procent. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,6 procent voorzien.   Het Centraal Planbureau liet vorige maand weten dit jaar een groei van het bruto binnenlands product te voorzien van 0,75 procent.

Lees meer

Open Huizen Dag trekt veel bezoekers

6 April 2014 De ‘Open Huizen Dag’ heeft zaterdag ruim 140.000 bezoekers getrokken, zo’n 15.000 meer vergeleken met de laatste editie in oktober. Dat heeft makelaarsorganisatie NVM bekendgemaakt. Ongeveer 50.000 huizenverkopers hadden hun deuren opengezet voor potentiële kopers.”Het was een groot succes, er was duidelijk meer interesse. We horen van

Lees meer

Zuid Holland heeft veel te weinig betaalbare woningen

7 maart 2014 De provincie Zuid-Holland komt vijftigduizend betaalbare koop- en huurwoningen tekort voor eenverdieners en starters.  Op termijn moeten er tweehonderdduizend nieuwe huizen komen. Volgens de provincie zijn dat alleen niet de dure huizen die de gemeenten en de projectontwikkelaars hebben gepland. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Govert Veldhuijzen zegt dat er beter

Lees meer

Zorgbouw biedt perpectief

20 februari 2014 We zullen met z’n allen langer zelfstandig moeten blijven wonen. En dat betekent dat er in de komende decennia meer dan een half miljoen woningen “zorgvriendelijk”  gemaakt zullen moeten worden. En dat is een groeimarkt want het aantal 65-plussers zal in 2040 oplopen tot 4,6 miljoen ouderen. Grote verzorgingshuizen zullen leeg komen te staan. De eerste voorbeelden zijn er

Lees meer

Eerste omzetgroei bouw in twee jaar

17 februari 2014 De omzet in de bouw steeg in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna 1 procent ten opzichte van het laatste kwartaal in 2012.  Dat is goed nieuws! Die lichte groei volgt op zeven achtereenvolgende kwartalen van krimp; de laatste keer dat de omzet in de

Lees meer

Groen licht voor sectorplan bouw

30 januari 2014 Het plan om de werkgelegenheid in de bouw te verbeteren, is goedgekeurd. Dat heeft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag gemeld aan de Tweede Kamer.  Dat is goed nieuws. In totaal zijn er inmiddels 35 plannen ingediend om in sectoren knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Lees meer