Corona gaat de bouw niet nekken

24 april 2020 Er worden een aantal grote projecten naar voren gehaald om de bouw draaiende te houden. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt.

Verder zullen asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden, bij projecten die nu al in uitvoering zijn, worden versneld. Rijkswaterstaat onderzoekt samen met brancheorganisaties of werkzaamheden die voor latere jaren gepland stonden, naar voren kunnen worden gehaald. Er is een speciale taskforce aangesteld om in kaart te brengen welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen er op lange termijn genomen kunnen worden. De versnelling komt boven op het eerdere impulspakket en de versnelling van beheer en onderhoud in 2020 en 2021. De minister heeft daarvoor dit jaar circa 100 miljoen euro extra uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro. Ook voor de vaarwegen is er dit jaar 150 miljoen euro extra beschikbaar.

De bouwsector is blij met het besluit projecten naar voren te halen omdat een vitale bouw- en infrasector van levensbelang is voor de Nederlandse economie.