Bouwkundig Calculator – Hoorn

Introductie

U zorgt voor het tijdig opstellen van betrouwbare kostprijsbegrotingen van potentiële projecten met als doel te komen tot een economisch verantwoorde inschrijving en projectuitvoering.

Organisatie

Onze opdrachtgever is een regionaal opererend aannemingsbedrijf actief in alle disciplines van de bouw. Projecten worden gedeeltelijk vanuit eigen ontwikkeling gerealiseerd. Voor de organisatie zijn 135 mensen werkzaam.

Functie

Uw werkzaamheden worden zelfstandig verricht maar globaal gecontroleerd door de Senior Calculator/Kostendeskundige of het Hoofd Calculatie.

Enkele van de kerntaken zijn:

– U analyseert op basis van uw kennis van prijsverhoudingen in de markt en uw “marktgevoel” de inschrijvingsaanvraag om tot een economisch verantwoorde inschrijving te komen.

– U stelt tijdig kostprijsbegrotingen van potentiële projecten op, waardoor een duidelijk inzicht bestaat in de veronderstellingen en (technische) risico’s van de projecten.

– U maakt ramingen ten behoeve van projectontwikkeling in de VO- t/m DO-fase, op basis waarvan besluiten genomen kunnen worden.

– U beoordeelt ontvangen offertes voor uit te besteden werk of aan te schaffen materiaal, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een onderaannemer en/of leverancier.

– U draagt alternatieve oplossingen aan ten aanzien van werkmethoden, gebruikte materialen en onderaannemers aan, teneinde te komen tot een optimaal voorstel naar de (potentiële) opdrachtgever.

Functie eisen

Voor deze zelfstandige functie bent u in het bezit van een diploma HTS Bouwkunde. U hebt ervaring met het vervaardigen van ramingen, het afnormen en afprijzen van projecten. Voor deze functie bent u woonachtig in de regio West Friesland.

Aanbod

Onze opdrachtgever wenst eerst een detacheringsperiode van 12 maanden aan te gaan. Bij goed functioneren wordt u aan vast contract aangeboden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Luuk Thielen 020-6702100

Sollicitatie

Spreekt de functiebeschrijving u aan dan verzoeken wij u vriendelijk te solliciteren via onze website. Wanneer u voldoet aan de functie-eisen dan nemen wij contact met u op om een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij nader ingaan op uw C.V., uw competentieprofiel, uw persoonlijke eigenschappen, uw wensen en eisen, de geboden contractvorm en arbeidsvoorwaarden. De resultaten van dit gesprek worden verwerkt in een persoonlijk resumé dat wij na uw toestemming ter beschikking stellen aan onze opdrachtgever. Centerpoint streeft er naar iedere procedure binnen 4 tot 6 weken geheel af te ronden.