Bouwkunde

De bouwcrisis ligt al weer ver achter ons. Maar we zijn er nog niet. De vooruitzichten in de woningbouw zijn zeer positief. Vooral de nieuwbouw maar ook het herstel en verbouw laten de komende jaren interessante groeicijfers zien. In de utiliteitsbouw zijn de vooruitzichten gematigder zowel voor de nieuwbouw als het herstel en verbouw.

Vast staat dat de vraag naar bouwprofessionals in de komende jaren sterk zal toenemen. Niet alleen door toename van het bouwvolume maar ook uitstroom door vergrijzing en te lage instroom door ontgroening zijn hier debet aan. Bovendien hebben in de afgelopen jaren veel professionals de bouw definitief de rug toegekeerd.

In de komende jaren zullen er structurele tekorten gaan ontstaan aan de aanbodzijde van de markt en dat betekent onder andere dat bouwprofessionals selectiever en zelfbewuster worden in hun marktoriëntatie. De vraag naar maatwerk zal daardoor toenemen.

Bovendien worden bouwprofessionals kritischer t.a.v. de organisatie waarvoor zij (gaan) werken. Persoonlijke aandacht, creativiteit en het respecteren van ieders kwaliteit zullen het verschil gaan maken.

Onze consultants kennen de marktbewegingen en volgen de ontwikkelingen in de bouw op de voet. Zij zijn, als geen ander, voor u een juiste sparringpartner om samen datgene te realiseren wat echt telt: het verwezenlijken van ambities.

werken in de bouw

Centerpoint steunt War Child